V našem současném světě je převaha mužské energie. V praxi to znamená žít pro výsledek, snažit se lineárně dostat odněkud někam. Mužská energie je oddělení se od celku a potřeba zvítězit.

Je to krásná a potřebná síla.

Ale pokud ji žijeme i my ženy, pak ničíme sebe i celý svět.

Každá žena více či méně žije mužský model. Do mužského světa s mužskými pravidly jsme se narodily a jen jsme se snažily přizpůsobit.

A tak každá z nás se snažíme zvládnout mužské stránky v sobě:

✔︎ Přemíru aktivity a potřeby organizovat svět kolem sebe.

✔︎ Potřebu být platná a užitečná, pomáhat za každou cenu, páchat dobro.

✔︎ Dosáhnout výsledku, dostat se do cíle, ideálně okamžitě.

✔︎ Být samostatná a vše zvládnout sama.

✔︎ … jaké mužské atributy v nás jsou, to pociťujeme samy při neshodách v partnerství, kdy nechápeme, že se tak snažíme a má to opačný efekt.

Naši muži nás nepřijetím našeho mužského chování tlačí k žití ženské role.

Jsou v tomto svém snažení neskutečně trpěliví a nedají nám pokoj, dokud nás k sobě a svému ženství nedostanou. Muži totiž ví, že skutečná ženská síla tvoří VŠECHNO, a ví, že až ji pomohou vzkřísit ve své ženě, vytvoří pro ně a jeho potomky ráj na Zemi.

Proto nikdy nepřestanou v tom nám pomáhat najít a žít ženství v nás, ačkoliv my ženy to často vnímáme jako velmi nepříjemný proces…

DĚKUJME JIM ♡

Do mužského světa jsme se narodily, ale současně táhneme karmickou nit napříč ženským pokolením.

Ohlédni se zpět na život své maminky, babičky, prababičky. Vzpomeň na všechny ženy, které jsi nepoznala, ale víš o jejich snaze žít své skutečné ženství, jen v čase a místě, kde tomu nebylo přáno. Bylinkářky, zaklínačky, čarodějky, věštkyně, vizionářky, které se musely skrývat v mužském světě, byly umlčovány i upalovány.

Za tebou stojí zástupy žen, matek, které pochovaly své syny, které vyslaly do války, jejich utrpení je v tobě. Všechen smutek hanobených, potlačených, znásilněných, trýzněných žen je v tobě. Jsou tam ale i ženy, které dokázaly žít své skutečné ženství, královny a kněžky, i ženy, o kterých čteme v bájích a mystických příbězích, elfky a kouzelnice.

Pokud vidíš ty zástupy za sebou a cítíš, že tvé přesné místo je tady a teď, a že nemůže být náhoda, že se ve světě děje zastavení mužského způsobu fungování světa, tak cítíš i svou sílu v tom, že právě ty můžeš zahojit všechny karmické záležitosti a pomoci žít v praxi skutečné ženské energii.

Všechny ženy za tebou se snažily o to, co ty teď žít můžeš.

Veškeré jejich utrpení, bolesti a vize vedly k tomu, kde jsi teď ty. Ty nejen můžeš, ale především musíš začít svou ženskou sílu žít.

Možná ti pomůže sebrat veškerou odvahu, když se podíváš dopředu.

Na své děti, vnoučata, dcery a vnučky i všechny zatím nenarozené duše, které se narodit chtějí. Pro ně máš povinnost právě teď sebrat vše, co máš a můžeš dělat a začít se změnou.

V tomto okamžiku se vše střetává. Pokud ho cítíš, probuď se a začni žít skutečné ženství.

Možná ještě nejsi v Žena je láska, je to kurz zdarma. Nebo zatím nemáš knížku Žena je láska, pořídíš si ji tady.

Uvědomme si svá zranění a pokřivený vztah ke svému ženství.

Jak vnímáš svou sexualitu, zda se stydíš, bojíš, kontroluješ, jedeš i sex na výkon. Nebo se podvoluješ a dovoluješ extázi, aby s tebou dělala, co chce?

Jak vnímáš svou menstruaci, zda ji schováváš a snažíš se, aby si nikdo nevšiml, že jsi v této fázi, zda se cítíš špinavá, zda máš pocit, že díky krvácení nemůžeš aktivovat jako běžně, zda se cítíš odstrčená, chceš mít menstruaci za sebou. Nebo vnímáš menstruaci jako dar a celý proces jako zázrak. Vždyť každý měsíc krvácíš a neumíráš!

Jak vnímáš stárnutí svého těla, zda se cítíš nehodná lásky, nepřitažlivá, nežádoucí, neatraktivní. Jestli máš potřebu nějak své stárnutí zpomalit nebo zamaskovat. Nebo miluješ všechny části svého těla tak, jak jsou s pocitem vděčnosti, co ti kdy umožnily prožít a stále ještě umožňují. Přijímáš sebe jako součást změny, součást cyklu života, kdy vše probíhá od jara přes léto, podzim do zimy, že vše jednou odkvete a zemře.

Zastav se a uvědom si svá zranění a bloky v ženském žití.

Každá je máme. Buď na sebe hrdá, že ses zastavila a že se probouzíš. Že hledáš způsob, jak žít skutečné ženství. Jsi úžasná jen tím, že to zkoušíš. Vím, jaká je to práce…

Rozhlídni se kolem, vystup z pohledu oddělenosti a uvědom si spojení s cykly Země.

Střídání ročních období, dne a noci, cyklus měsíce, příliv a odliv, zrození a smrt. Všechny tyto cykly představují ženskost v nás, která se projevuje naším měsíčním cyklem. Pokud přijmeme a začneme žít svou cykličnost, pak dovolíme, aby vše, co má být tvořeno, použilo nás a naše napojení.

Kdyby se všechny ženy spojily, přestaly jedna druhou pronásledovat, a všechny začaly žít svou cykličnost, venkovní svět by byl v mžiku uzdraven.

Jsme zrozeny pro toto spojení s cykly matky Země, dokážeme se rozvzpomenout a oživit svou sílu šaktí. Vrať se ke své cykličnosti, vnímej sama sebe a své chování, pocity v jednotlivých cyklech.

A přijímej se taková, jaká jsi.

Jsi panna, matka, čarodějnice i stařena, jen takto jsi úplná.

Až uzdravíme samy sebe, uzdravíme svět pro naše děti. Děkuju ti, že to děláš.

Jsme spolu v Žena je láska – kurzu zdarma, a čarujeme a pomáháme si v KRUHU Žena je láska, připoj se k nám a já ti děkuju!

S láskou Miluška

Komentáře