DRAZÍ MUŽI, vzhlížíme k vám s ohromnou úctou a neskutečnou láskou za to, že nás ženy milujete, podporujete a přívádíte do extáze, do které se dostaneme jen s vámi.

Děkujeme ♥︎

Uvědomujete si, že:

♡ když vstoupíte do ženy, jste ve skutečnosti UVNITŘ jiné lidské bytosti, jste uvnitř ní?

Už jste si někdy uvědomili, jak je to posvátné?

Že sex je nejbližší věc k jednotě, kterou kdy zažijete, a že žena drží tento dar pro vás…

Že se můžete vrátit do lůna a do stvoření jen skrze ženu …

♡ můžete zasadit svá semena stvoření…

Ale když ji opustíte, cítí odloučení, když ho fyzicky vytáhnete, odpojíte se od ní, cítí prázdnotu…

Proto ji pevně držte ještě nějaký čas po skončení milování, vracíte jí zpět to, oč přišla.

♡ být uvnitř ní je dar, pocta, něco posvátného a že je vaší prací to znát, respektovat a ctít…

Její srdce je spojeno s jejím pohlavím, a když chcete vstoupit do jejího pohlaví, vstoupíte také do jejího srdce … Stejně i ona vím, že váš penis je spojen s vaším srdcem a nikdy vědomě nezraní vaše mužství.

♡on cítí všechno, když do ní vstoupíte, protože veškerá vaše energie je přenášena na ni a do ní. Proto jste zodpovědní za to, abyste vstoupili s čistotou svých záměrů, protože bude cítit všechny způsoby jaké použijete. Musíte si být vědomi toho, proč do ní vstupujete a čím ji plníte…

♡ „sex“ je kosmické spojení ženské a mužské energie, posvátné setkání polarit a nemá to nic společného s dosahováním orgasmu, trvající dost dlouho, s jejich velikosti, s dalším číslem pro vaši sbírku, nebo vaši hodnotou…

Že skutečné otevření ženy je o tom, jak hluboko s ní jdete, ne jak hluboko do ní jdete.

Jak hluboko jdete v sobě, poznání sebe sama.

Čím hlouběji jste schopni vstoupit do sebe, tím hlouběji můžete vstoupit i do ženy…

My ženy slibujeme, že úctu, kterou k vám máme, budeme s největší možnou intenzitou prohlubovat s vírou, že čím více ctíme my vás, tím více ctíte vy nás.

DĚKUJEME ♥︎

Vědomé ženy z KRUHU Žena je láska a Miluška

Kam dál?

Komentáře