Mám ráda knížky Josefa Staňka. Občas mě mrazí, jak je přímý a jde ke kořenům dost natvrdo. Tak – ženy – snad to ustojíte 🙂

Jinak mě totiž ve své prapodstatě tento článek mluví z duše a jen potvrzuje to, co vás učím v programech Žena je láska na AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

I kopanec je láska!

Pro harmonické manželství a zdravý duševní a duchovní vývoj obou partnerů je nezbytné poznat biologické handicapy obou pohlaví, pochopit je a řídit se jimi v praktickém životě.

Všem známý handicap ženy

Všem je dobře znám z obecného podvědomí biologický handicap ženy, kterým je menstruace.

V době menstruace jsou ženy obecně nervózní, přecitlivělé, nevyzpytatelné a hysterické. Zvlášť ženy ambiciózní, s nedostatkem duchovní podpory, těžce nesou poševní výtok, potivost, změnu pachu a přisuzují jim větší váhu, než skutečně mají.

Muži však vnímají spíše bioplazmatické vyzařování ženy, její auru, skrze niž vyciťují její osobnost a náladu. Je-li tedy nervózní z menstruace, vnímají nervozitu, aniž poznají její původ.

Moudřejší žena to tedy přímo řekne a „atmosféra“ opadne. Otevřeností tím u muže okamžitě vyvolá cit spoluúčasti, který je samočinně doprovázen ohleduplností a galantností. Domnělá společenská indispozice se stává spíše dalším pojítkem. Navíc menstruace plní velice užitečnou funkci, kterou je čištění vnitřního prostředí budoucí matky od zplodin, poškozujících tělo i plod. Zřejmě i díky tomuto pravidelnému čistění žijí ženy průměrně déle než muži.

Ambiciózní ženy a feministky menstruaci těžce nesou a podvědomě obviňují Stvořitele z nespravedlnosti.

Hlasy typu: muži to mají lehčí nebo chtěla bych být mužem signalizují podvědomou vzpouru vůči moudrosti rozhodnutí Boha (Přírody, Vesmíru, zkrátka toho, co nás stvořilo – je jedno, jak to nazýváme. Pozn. empatia.cz)

Je-li toto obviňování silné, je hříchem proti Duchu a jistě přinese karmický následek – jakýsi trest. Vždyť odmítání karmy, tj. údělu „teď a tady a nezměnitelně“, je hlavním znakem nedostatku pokory v duchu, nedostatku pradůvěry v to, že božské rozhodnutí je neomylně optimální pro každého jednotlivce z hlediska věčnosti.

V důsledku tohoto rouhání se feministky objeví v příštím životě jako slabý a všemi bitý muž (zženštilec, lítostín, homosexuál). Ženská duše v mužském těle.

Podobně zhoubné je i jednání rodičů, kteří vsugerovávají v době těhotenství počatému dítěti, jakého má být pohlaví. Také zde je absolutně moudré nechat pohlaví dítěte na Bohu. Jen on ví, co je z hlediska věčnosti nejlepší pro všechny.

Téměř neznámý handicap muže

Prakticky neznámý je v podvědomí společnosti biologický handicap muže, přestože jeho nezvládnutí je hlavním traumatizujícím činitelem mužské psychologie.

Je to z biologické sféry do sféry člověka přesahující princip vůdce stáda.

Nacházíme jej u naprosté většiny stádových zvířat včetně opic. Je to fenomén, kdy k zajištění vitality potomků připouští všechny samice ve stádě hlavně nejsilnější samec, vůdce a ochránce stáda.

A protože v lidské společnosti platí nejen zákony duchovní, ale i biologické, projevuje se tento fenomén ve společnosti tak, že muži spolu neustále bojují o pomyslné „vůdcovství“ stáda. Tento boj je přímý – rvačky, boj o rozhodující politickou moc (v bandě, rodu, ulici, obci, podniku), často však skrytý, nepřímý, jako sport, hry, exhibicionizmus na veřejnosti, předvádění se, chvástání apod. Nejúpadkovitější nepřímou formou je „fandovství“. Muži nemohou nalézt nic na sobě, tak se ztotožňují s nějakým úspěšným sportovcem, jehož značka a soukmenovství jim dodává pocit vůdce stáda – sebevědomí.

Boj o princip vůdce stáda se v neviditelné rovině projevuje jako nepřetržitý boj astrálních těl v rovině 5. čakry. Z výsledků tohoto soutěžení pochází všechny mindráky, ale také zločiny.

Samec poražený v regulérní rovině soutěže odchází do ústraní, pociťuje „nespravedlnost“ a kuje zákeřnou rehabilitaci. Snaží se prosadit „všemi prostředky“ a pokud se mu to nedaří, cítí se mentálně vykastrován, upadá do deprese a onemocní. Formami vzpoury jsou např. odchod do bezdomovectví, mnišství či poustevnictví, kdy jedinec rezignuje na pohlavnost, ale ponechává si obecnou radost ze života.

Monogamie – neutralizace mužského handicapu

Neutralizaci biologického principu vůdce stáda umožňuje pouze vyšší princip – duchovnost. Vnesení zákonů Ducha do společnosti umožňuje neutralizaci jeho zhoubných důsledků pro život společnosti. Tímto řešením v rovině ducha je monogamie, která orientuje pozornost a úsilí člověka na dimenze bytí, které jsou nevyčerpatelné.

Duchovnost dává sexualitě další rozměry, hloubky v biologické dimenzi nepoznané. Duchovnost mění kvantitu sexuality v kvalitu a umožňuje objevit energie a jemnohmotné sféry, dosud pouze tušené.

Základní podmínkou pro tuto cestu duchovního vývoje je monogamie. Pouze stále hlouběji se duševně poznávající dvojice může vstoupit do „hloubek“ astrálních a duchovních vibrací. Toto směrování člověka je podstatou božské rady k monogamii, věrnosti.

Shodnost monogamie se společenskou stabilitou je tak viditelná, že ji z pudu sebezáchovy převzaly i ateistické společnosti. Jestliže pro společnost je jediným řešením produchovnění vztahu muže a ženy, tak pro ženu je jedinou cestou k plnému vcítění se do psychiky muže snaha o neutralizaci principu vůdce stáda.

Neutralizace tohoto principu znamená, že si jej žena plně uvědomí a udělá vše, aby se škodlivé účinky neviditelného boje mezi muži na jejím muži neprojevily.

V praktickém soužití to znamená, že všechna mentální zranění svému manželovi vyhojí tím, že jej přesvědčí, že žádná nejsou.

Utěší jeho porážky v soupeření s jinými a dodá mu sebedůvěru. Bude mu opakovaně dávat najevo, že on je ten nejlepší, nejsilnější, nejchytřejší, neboli že on je „vůdce stáda“.

Tím rozvine nejen jeho potenci, ale všechny ostatní atributy vůdce stáda: ochranu rodiny, území, snahu o materiální zabezpečení.

V neposlední řadě oživí žena v muži i lásku mateřskou, která je jednou ze součástí vztahu erotického. Takto „hýčkaný“ muž nikdy neopustí domov, který mu dává možnost odpočinutí v náručí matčině, které zná z dětství.

Ženské polomozky

Při prožívání fenoménu vůdce stáda se vyskytuje kategorie mimořádně „natvrdlých“ žen, tzv. ženských polomozků (polomozek je mozek se zakrnělou duchovní částí, tedy způsob myšlení „těžkého hmoťáka“).

Jsou to ty, které, místo aby svého muže podržely, jej po boji doráží ve stylu:

„Všichni jsou úspěšní, jenom ty ne! Soused věší prádlo a ty se tu válíš! Ti mají nové auto, ale co my s takovou výplatou! Tohle má být sex po tom, co jsem četla, viděla ve filmu … !“ atd.

Poškozená duše muže kvílí a odpoví buď ranou, domácím násilím, nebo uniká do společnosti stejně postižených mužů – do hospody. Duševní trýznění může být horší než tělesné!

Když se muži nedaří, je největším zločinem ženy sypat mu do ran sůl!

A naopak. Když jej v takové situaci žena podrží, tak to nezapomíná nejen muž, ale ani Bůh.

Poznání fenoménu „vůdce stáda“ je pro harmonii muž – žena jedním z klíčových témat.

Jestliže tento aspekt žena správně uchopí, lidově se tomu říká „ženská taktika“, dosáhne toho, že bude mít doma celého muže, tvořivého, pracovitého, harmonického, citlivého a potentního.

To není vychytralost, ale pochopení vnitřního stavu věcí, kterému se říká moudrost.

Zdroj: Kniha Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil

Vaše empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Organic Acai: Pro stálou hladinu cukru v krvi a na pohodlné hubnutí
Organic Acai: Pro stálou hladinu cukru v krvi a na pohodlné hubnutí

Acai je exotické ovoce pocházející z amazonského deštného pralesa, které je mimořádně bohaté na antioxidanty a obsahuje také vitaminy B1 , B2 , C a E, niacin, železo, draslík, fosfor, vápník a různé aminokyseliny. Má vysoký obsah vlákniny a přitom obsahuje poměrně málo cukrů. Domorodci používají toto ovoce při léčbě různých problémů: kožních obtíží, menstruačních bolestí, trávicích problémů a také v případě cukrovky, srdečních chorob a různých typů rakoviny. Náš produkt s biocertifikátem pochází z kontrolovaných biofarem.

Detail produktu

Komentáře