Nikdo nepochybuje o tom, že s dnešními partnerskými vztahy není něco v pořádku. Nevěřím, že existuje člověk, který si toho nevšiml.

Rozvodovost přes 50%, každé páté dítě žije bez jednoho rodiče, z toho v 80% případů je hlavou rodiny matka, samoživitelka.

Snaha žen posledních sto let byla vyrovnat se mužům, dosáhnout stejných práv, ale jaksi se nám to vymklo z rukou.

Dotahujeme potřebu být stejní na takovou úroveň, že za čas se osoba nebude moci označovat pohlavím, aby to nebyla diskriminace.

Muži a ženy jsou rovni, ale nejsou a nikdy nebudou stejní.

Nejde jen o to, že žena má vagínu a muž penis. Jde především o energii, kterou v životě a ve vztahu má ze sebe vyjádřit a žít.

Energie ženy a muže je totální protipol a to právě z toho důvodu, aby spolu mohli harmonicky existovat.

Bez zimy nevím, co je teplo. Bez světla neznáme tmu. Bez aktivity nevíme, kdy jsme pasivní. Jedna energie bez druhé se nemůže projevit. Je to tak v přírodě a je to tak i v lidských vztazích.

My ženy jsme mužům za tu stovku let sebraly všechnu mužskou aktivitu.

Nechaly jsme jim jen hrubost, agresivitu. Nebo se nám muži přizpůsobili, abychom je úplně neodstrčily a stali se  zženštilými a přesmíru citliví. Že se tím muži stávají impotentními a neplodnými hravě vyřešíme umělými oplodněními. A už vůbec s tím nespojujeme vzrůstající násilí a nevraživost mezi lidmi. Je to přímý důsledek.

Muži a ženy jsou si rovni, ale pokud by měli být stejní, pak jako lidstvo vymřeme a skončíme. Tento stav je neudržitelný.

Jsme si moc dobře vědomy, že jsme zatím menšina. Ale na zrodu každé změny lidstva stála hrstka lidí, někdy dokonce jednotlivec. Jsme si vědomy toho, že se setkáme s řadou odsouzení, nepochopení a posměchu.

Když ale jednou člověk VÍ, nemůže jinak…

Proto my, probuzené ženy z Žena je láska, posíláme VZKAZ MUŽŮM:

Omlouváme se vám za všechny ženy, že jsme vám vzaly vaši mužskou sílu. Že jsme se snažily vše zařídit, zoraganizovat a bez vás a proti vám protlačit. Že jsme si dokonce myslely, že vzít vám aktivitu nám přinese víc lásky od vás – jak jsme se pletly!

My už víme, protože to prožíváme každý den, že naše síla je v pasivním ženství, což znamená tu nejvyšší míru sebelásky, protože to je návrat ke skutečné ženské energii.

Toužíme vám vrátit vaši mužskou sílu a samy se vrátit k naší skutečné podstatě.

A posíláme VZKAZ i ŽENÁM:

Žena vědomá si svého skutečného ženství má v rukou nejsilnější nástroje ke tvoření vztahů a štěstí ve svém životě, které chce žít!

Můžete mít všechno, po čem toužíte – lásku, podporu, ochranu, péči. Vše, co se snažíte získat tlačením a aktivitou, získáte tím, že se vrátíte ke svému skutečnému já.

Jste ženy. Jen jako ženy fungující v ženské energii přitáhnete do svého života všechnu mužskou aktivitu, kterou potřebujete a vaše vztahy, rodiny a celý svět rozkvete.

Naše vize o změně světa v lepší místo k žití není jen planá teorie. Je reálná a děje se.

V rukou žen vědomých si svého ženství je obrat lidstva v harmonicky fungující celek. To víme.

Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Miluška

Přidej se do KRUHU: KRUH Žena je láska

Komentáře