Před více než deseti lety byly plné noviny a televize tzv. heparinového vraha. Všichni byli v šoku, jak se to mohlo stát a každý se zabýval jen panem Zelenkou – tímto psychopatem.

Že se podobné vraždy dějí dennodenně v každé nemocnici nás však zanechává chladnými…. do kdy? Než to poznáme osobně?

Zaměstnanec havlíčkobrodské nemocnice podával pacientům lék na ředění krve heparin a nejméně osmi tím způsobil smrt. Jak je možné, že to nikdo nezachytil dříve? Chaos, ve kterém se naše zdravotnictví už léta nachází, je živnou půdou podobných selhání.

Ale přibývá i jiných naprosto zbytečných úmrtí pacientů, o kterých se nepíše na titulních stránkách novin.

Nejsou způsobena osamělým psychopatem. Viníkem je systém medicíny, obrovské soustředění moci v rukou medicínsko-farmaceutického komplexu, který sám nejlépe ví, co je občanům ku prospěchu, monopolně jej ovládá a vychovává z nich jedince neschopné odpovídat za svoje zdraví.

Medicína se v jeho režii stala průmyslově-obchodním odvětvím. Cílem není starostlivá péče, ale upevnění mocí a maximalizace zisku.

Léčit skutečně nemocné se nevyplácí, a tak medicínsko-farmaceutický komplex zaměřuje pozornost na léčení lidí, kteří ve skutečnosti žádnou nemocí netrpí.

Vytvořilo se svérázné spojení obchodníků s léky, marketingových specialistů a lékařských špiček. Jeho cílem je vymýšlení nových diagnóz a syndromů.

Nástrojem marketingu je strach. Ve strachu z degenerativního kloubního onemocnění, artrózy, které je přirozeným projevem stárnutí, lidé stále více užívají léky proti bolesti.

Jen v Česku je přitom denně hospitalizováno dvacet pět pacientů s krvácením do zažívacího traktu, z toho deset v přímé souvislosti s užíváním tohoto typu léků.

V USA způsobuje užívání ibuprofenu každoročně smrt šestnácti tisíc lidí, což je stejný počet, jaký umírá na AIDS.

Z rozumných režimových opatrření a prevence zlomenin kyčlí u starších lidí se stala fanatická posedlost sledováním hustoty kostí u zdravých žen středního věku.

Přirozený úbytek kostí je obratem označen za osteoporózu vyžadující trvalé užívání léků.

V roce 2003 zdokumentoval Robert Marx z univerzity v Miami případy desítek pacientů, u nichž se objevila rakovina, trpěli rozpadem čelisti a současně užívali léky proti osteoporóze s obsahem bifosfonátu. Panují obavy, že ani pacienti, kteří léčbu okamžitě ukončí, nejsou v bezpečí. Látka zůstává v těle mnoho let a nikdo netuší, jak dlouho potrvá riziko kostních komplikací.

Komplexní příčiny ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu byly zúženy na úzkostlivé sledování hladiny krevního cholesterolu.

Stovky milionů lidí na celém světě, hnaných strachem z předčasné smrti, svědomitě užívají statiny, léky na jeho snižování.

Zisky z jejich prodeje přinášejí farmaceutickým firmám každoročně více než třináct miliard dolarů. Jestliže je třeba prodej podpořit, stačí jen snížit hranici „nebezpečného“ cholesterolu.

Optimismus spojovaný s účinností a bezpečností statinů může být i nedostatkem informací. V srpnu 2001 propukla aféra kolem cervastatinu. Jeho užívání provázely desítky případů těžkého poškození kosterních svalů, poruch nervů a selhání ledvin. Několik jich skončilo smrtí. Ve Spojených státech bylo v letech 2000 – 2002 každoročně zaznamenáno dvěstě tisíc úmrtí lidí v důsledku zbytečné nebo chybné léčby.

Nikdo si dnes nemůže být jistý, zda unikne pozornosti obchodníků s nemocemi.

Jejich odstranění bude mnohem obtížnější než vypátrání heparinového vraha.

Prošetření a přehodnocení vlivu farmaceutického průmyslu na vzdělání lékařů, na výzkum a propagaci nových léků však nesnese odkladu.

Podle studie Americké psychiatrické asociace bylo 56 procent autorů podílejících se v roce 1994 na vytvoření manuálu duševních poruch nějakým způsobem finančně provázáno s farmaceutickými firmami.

Nezávislé vzdělávání lékařů je přitom základní podmínkou bezpečné léčby i způsobem, jak zabránit zbytečným úmrtím tisíců pacientů.

zdroj: Jan Hnízdil

Vymaňujete se postupně nebo už jste z tohoto systému úplně pryč?

Můžete být zdraví klidně i bez léků a lékaře, v ZÁKLADECH CELOSTNÍHO ZDRAVÍ se to dozvíte!

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě
AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě

AC-Zymes PLUS obsahuje bakterie šesti různých kmenů se 6 miliardami bakterií. Přispívá ke zdravé činnosti trávicího systému, pocitu pohody v gastrointestinálním traktu, k udržování vyvážené střevní flóry a normální funkci střev. Účinně také podporuje správnou činnost našeho imunitního systému.

Detail produktu

Komentáře