Naším přáním je inspirovat vás v tom, jak si vytvořit krásné vztahy se svými dětmi.

Jak jim dát kořeny i křídla.

Ve chvíli, kdy pochopíte, že je to vaše dítě, které si vás vybralo, protože vás ke své vlastní škole života potřebuje, vzdáváte se snahy ho jakkoliv formovat.

A učíte se ho JEN podporovat v tom, co chce samo. Bezpodmínečně milovat.

Máte náš ebook Umíme milovat své děti?

Maria Montessori byla propagátorkou a zakladatelkou naprosto jiného vzdělávání.

O jedné takové škole, založené na podpoře dětí a svobodě, je film SummerHill, pokud jste neviděli, najdete ho TADY.

Marie Motessori vytvořila krátká přikázání – připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíte, objevíte moudrost mnohadílných knih v několika slovech.

Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň a vaše dítě vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.

 1. ♥︎ Děti učí to, co je obklopuje.
 2. ♥︎ Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
 3. ♥︎ Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.
 4. ♥︎ Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.
 5. ♥︎ Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.
 6. ♥︎ Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.
 7. ♥︎ Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
 8. ♥︎ Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.
 9. ♥︎ Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
 10. ♥︎ Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.
 11. ♥︎ Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
 12. ♥︎ Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásiku.
 13. ♥︎ Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.
 14. ♥︎ Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.
 15. ♥︎ Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
 16. ♥︎ Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.
 17. ♥︎ Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.
 18. ♥︎Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.
 19. ♥︎ Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých

Vaše dítě je učitel, pomocník a přítel.

Více na Soužít je láska

Vaše empatia

Zdroj: www.mariamontessori.com

Kam dál?

Komentáře