Pašijový týden nebo také Svatý týden zahrnuje Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky. Věřící si připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše, ostatní oslavují příchod jara. Názvy jednotlivých dní Pašijového týdne jsou odvozeny od křesťanských i pohanských událostí a tradic, které v ten který den naši předkové dodržovali.

„Pašijový nebo taky Svatý týden je koncem předvelikonočního půstu a začíná Květnou nedělí a vrcholí třemi dny, nazývanými posvátné třídenní (Triduum sacrum) – Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční,“ vysvětluje Alena Vondrušková v knize Český lidový a církevní rok. Věřící si v tomto týdnu připomínají zradu Jidáše, ukřižování a následné zmrtvýchvstání Ježíše. V lidovém pojetí se však i v těchto dnech často objevovaly prvky pohanských obyčejů.

„Církevní Velikonoce jsou dobou naplněnou rozjímáním a modlitbami podle přesných liturgických pravidel. Současně ale jednotlivé dny Pašijového týdne obsahují řadu lidových pověr a zvyků, z nichž některé jsou z předkřesťanských časů. Mnohé církev odmítala, jiné naopak v průběhu staletí začlenila do svých rituálů, protože smysl byl podobný, tedy zajistit lidem v příštím roce zdar a úrodu,“ uvádí A. Vondrušková. Vznikla tak pestrá směs náboženských a magických úkonů, která lidem naplňovala čas Velikonoc.

Šedivé úterý byl další den vyhrazený úklidu domácnosti. Barva v názvu odpovídá účelu, tenhle den se speciálně vymetaly pavučiny. V křesťanství se o nijak významný den, podobně jako v případě Modrého pondělí, nejedná.

Šedivému úterý předchází Modré pondělí a Květná neděle.

Jednotlivé dny předvelikonočního týdne stručně v článku: Ctíte tradice velikonoc?

Vracíme se k tradicím našich předků stejně jako k sobě – Táhni k sobě

A zítra je Škaredá středa

Užívejte si předvelikonoční čas jako celé velikonoce a každičký den!

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

C-1000 +: Mega dávka vitaminu C s organickými šípky
C-1000 +: Mega dávka vitaminu C s organickými šípky

Detail produktu

Komentáře