Kontrolované zdraví

Lékařský výzkum ve světě se již velmi dlouho pokouší vyřešit, jak a proč vznikají některé nádory. Přesto je dodnes záhadou, jak a ve které fázi se zdravé buňky začínají měnit na nádorové. Vědecké výzkumy dokazují, že za tajemstvím imunity proti rakovině se může skrývat vhodná, vyvážená strava.

Správně živený organismus si prostřednictvím některých látek, které jsou v krvi stále přítomné, vytváří svůj vlastní obranný systém, který brání vývoji „špatných“ buněk.

Tyto látky se dokážou uplatnit díky svým specifickým vlastnostem. Pokud jsou v krvi přítomné, mohou se dostat do všech buněk a dokonce jsou „klíčové“ pro jejich přežití, protože je brání před vznikem jakéhokoliv mechanismu, který by proti nim působil. Tento preventivní systém objevený maďarským vědcem Gyulem Kulcsárem funguje na základě metabolických rozdílů mezi nádorovými a zdravými buňkami.

Zdravé, normálně fungující buňky jsou pomocí kontrolního systému membránové permeability (propustnosti) chráněné proti příliš velkému množství látek – přijímají je jen v množství, které potřebují pro svůj metabolismus.

U nádorových buněk je však průnik látek chaotický. Nádorové buňky toho spotřebují tolik, kolik toho je k dispozici, ale na úkor zdravých buněk. „Chamtivost” rakovinových buněk zůstává dlouho nepotrestaná. Výrazné shluky těchto buněk a jejich netypická látková výměna však mohou narušit jejich funkci a vést až k znemožnění jejich dalšího přežití. Tak se začíná proces, který se nazývá ,,naprogramovaná smrt buněk“, odborně apoptóza.

V případě, že nádorové buňky umírají rychleji než se rozmnožují, splnily obranné buňky svůj úkol. V opačném případě propukne rakovina.

S touto situací se setkáváme, když:

se nádorové buňky rozmnožují v takovém množství (např. pod vlivem rakovinotvorných látek, virů nebo dědičných vlivů), že je nedokážeme zásobit množstvím látek potřebných k jejich neutralizaci. V tom případě neodumře dostatečné množství rakovinových buněk a vzniká nádor,
se množství ochranných látek snižuje následkem nevhodného stravování, stresu, chronické nemoci nebo stárnutí organismu.

Uvedení ,,likvidátoři“ škodlivých látek neslouží však jen k ochraně lidského organismu před karcinogeny. Sehrávají důležitou úlohu i tehdy, když už se nádorové buňky v organismu vyskytují.

Likvidace nádorových buněk závisí i na podpůrné synergické činnosti více látek, protože nádorové buňky se od zdravých neliší tolik jako choroboplodné mikroorganismy.

JEŠTĚ JEDNA ŠANCE K PŘEŽITÍ

Pokud si chceme ochránit zdraví, musíme svůj organismus zásobovat protirakovinovými látkami.

Jedinečné složení Culevitu nám dává novou šanci – obsahuje koncentrované látky, ze kterých se může budovat protinádorový ochranný systém.

Pokud chceme, aby v našem organismu bylo přiměřené množství těchto látek, je velmi důležité správné dávkování přípravku. V podstatě se doporučuje každou hodinu brát 1-2 tablety s noční přestávkou (od 22 hod. do 6 hod.). Poslední dávka zvýšená o 2-4 tablety by se měla užít před spaním. Nezapomínejme, že Culevitem je možné předejít užívání některých léků a některým léčebným kúrám. Jak prokázala klinická ozorování, tento přípravek posiluje vliv některých protinádorových léků, brání tvorbě metastáz a chrání zdravé buňky před důsledky léčby chemo- a radioterapií.

Jedním slovem – Culevit nám nabízí druhou šanci k uzdravení.

Ze světa vědy:

CANCER BIOTHERAPY&PHARMACEUTICALS (6.číslo,18.svazek/2001)

– Tento významný lékařský časopis zveřejnil zprávu o vědeckém výzkumu, který potvrzuje teorii Gyulu Kulcsára. Prokázalo se, že směs 16ti látek (které byly vědeckou metodou vybrané z 89 látek přítomných v krvi) zlikvidovala rakovinové buňky. Současně se prokázalo, že na zdravé buňky neměla žádný negativní vliv. Účinnost protirakovinové směsi závisí na přiměřeném podílu počtu rakovinových buněk a koncentraci látek (ve větším množství se směs osvědčila lépe). Zjistilo se i to, že jednotlivé složky směsi jsou samy o sobě neúčinné. Jen společným dávkováním se dosáhne jejich přijatelného synergického účinku.

Zdroj: Nutritional Freedom Association 

Proti rakovině Culevit!

Komentáře