Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Já prisma jsem postaven do světla jako důkaz lepšího světa, který v mlžných a kalných sítích rozpoznal Boha a jeho zákon.

J.W.Goethe

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že jedna tableta C 300 Plus Flavonoid obsahuje tolik vitamínu C jako 6 kusů kiwi?

Krevní skupina A

Jedinec krevní skupiny A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje pořádek, harmonii a jasně definované situace. Jsou nejvíce poslušní zákonů. Mají silně vyvinutý smysl pro správný řád. Můžete to na první pohled vypozorovat ze způsobu, jaký se starají o dům a zahradu, z oblékání - vždy jako ze škatulky - a podle účesu.
Lidé typu A patří k nejvšímavějším a nejpečlivějším. Mají až přehnaně pravidelné návyky, jsou to perfekcionisté a rádi se nacházejí ve standardních, předem daných situacích.
Typ A uplatňuje neuvěřitelnou míru sebekontroly. Je to projev jejich všeobecného smyslu pro uspořádání světa. Věří, že pokud mají věci fungovat normálně, musí jít příkladem ostatním.
Typ A jsou ti, kteří nechají jít ženy a děti první, když není v záchranných člunech dostatek místa pro každého. Áčko bude ten, kdo zůstane vzadu, ale sebekontrola áčka má jeden zábavný rys - má sklon vymizet hned, jak áčko zůstane samo. To samé áčko, které by tak laskavě postoupilo své místo v záchranném člunu ostatním, se změní: když se nikdo nedívá, ukradne záchranný člun a zmizí úplně samo!
Upřímně řečeno áčka fungují podle toho, kdo se na ně zrovna dívá. Jsou nejškrobenější a nejvíce dbají rituálů, často se zdají být nezúčastněnými a chladnými k těm ostatním, méně disciplinovaným. Totéž platí i o způsobu, jak nakládá s penězi. Jejich způsobnost a udržování skvělého dojmu je ve vlastních očích opravňuje kritizovat ostatní, když dojde na otázky slušného chování a morálky.
Na druhou stranu, jsou-li si áčka naprosto jista, že je nikdo nepřistihne, mají sklon udělat cokoli. Způsobnost a morálka, kterou u nich pozorujeme, jsou motivovány zvnějšku. Chovají se slušně, protože se očekává, že se budou chovat slušně, nikoli proto, že mají vnitřní smysl pro slušnost.
Formálnost, kterou vypozorujeme u mnoha áček, můžeme najít i v jejich touze po nastolení pořádku. Naše průměrné áčko nebude pravděpodobně dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Áčka mají sklon zůstávat na večírcích i na méně formálních společenských událostech upjatí déle než ostatní typy. Nikdy neuvidíte, že by áčko bylo v čele drobných výtržností, ale jakmile nějaká méně zdrženlivá skupina nastartuje nějaké projevy chuligánství, áčko se přeochotně zapojí a dá se očekávat, že provede i ty nejdivočejší činy, aby bylo dílo dokonáno.
Typ A podléhá silné sebekontrole a ví přesně, jak by se měl před ostatními chovat, takže je málo pravděpodobné, že by provedl něco neslušného. Ale toto omezování vnitřních pocitů a myšlenek může vést k některým divokým explozím vrcholícím překvapivým erotismem a nejbouřlivějšími skopičinami. Neexistuje nic nepředvídatelnějšího než odvázané áčko posilněné alkoholem, který vyburcoval jeho city.
Čím zdrženlivější je typ A, tím více energie se soustřeďuje v jeho nitru. Pozor na tyto A-bomby - nikdy nevíte, jak dlouhá je zápalná šňůra a co ji může podpálit.
Platí to pro lásku i pro válku. A-energie může explodovat pří nejnevinnější provokaci. A samozřejmě, protože většina áček jsou civilizovaní a dobře vychovaní lidé, nikdy nevíte jistě, co je vlastně vyburcovalo. Jejich nálady a vášně se začnou projevovat naprosto neočekávaně.
Zapamatujte si: nikdy neohrožujte áčko, aniž byste mu ponechali prostor k úniku. Když se ocitne v pasti, stává se tím nejodvážnějším bojovníkem. A proč? Lidé s krevní skupinou A jsou v podstatě introverti. O ostatní se zpravidla nezajímají, s výjimkou případů, když ostatní zasáhnou do jejich života. Zdají se dobromyslná, což je ovšem, stejně jako jejich vybrané způsoby a pozornost věnovaná detailům, zástěrkou k udržení odstupu od ostatních.
Za tímto pozlátkem se skrývá nejisté áčko. Které nikomu nevěří nebo nic „nebere“, kromě pravidel a předpisů. Pokud toto opatrné stvoření ohrozíte, říkáte si o problémy. Přílišná podezíravost, nedůvěra a podjatost lidí typu A vede často k tomu, že druzí jimi opovrhují.
Áčka se okamžitě cítí ukřivděna - dokonce i když o žádnou křivdu nebo urážku nejde. A velice dlouho jim trvá, než se přenesou přes jakoukoli křivdu. Rozhodně nejsou typy, které se snadno usmiřují, i když se někdy tak tváří.
Typy A jsou nejvyhledávanějšími manželskými partnery. Jak muži, tak ženy typu A jsou považováni za nejstálejší manžele a manželky. Jejich hluboce zakořeněná touha po bezpečnosti a definovaných situacích z nich dělá ideální manželské partnery.
Lidé typu A jsou výbornými týmovými pracovníky, ale příliš se nehodí pro zaměstnání vyžadující velkou dávku pružnosti a spontánního rozhodování. Chybí jim cit pro okamžitou vizi, dávají přednost metodickému, pečlivému přístupu, který jim umožňuje prozkoumat terén, než na něj vstoupí vlastní nohou. Čím kompenzují áčka nedostatek intuice a odvahy? Svou představivostí. Vedou život neuvěřitelně obohacený fantazií, ovládají svět fikce. A mají úžasnou přednost: hýbou světem. Věnují se všem detailů, které ostatní typy prostě pomíjejí, a dělají svět zdravějším, krásnějším, a více fungujícím.

 

 

Vlastnosti nositelů krevní skupiny A
     
POZITIVNÍ   NEGATIVNÍ
- systematický
- teamový hráč
- dbalý zákonů (když je mezi lidmi)
- zelené zahradnické prsty
- talent pro vykonávání detailních úkolů
- dobrý zaměstnanec
- idealistické/progresivní myšlenky
- úzkostlivě dbá na svůj vzhled
- vždy pěkně oblečen
- bodrý vypravěč historek
- má rád pozornost partnera/přátel
- introvertní
- předvídavý/dobrý plánovač
- silný smysl pro spravedlnost
- dobrý partner
- perfekcionista
- mírný/klidný
- velmi láskyplný
- spolupracující až do extrému
- citlivý
- dobrý v účetnictví, ve vedení záznamů
- metodický, vědecký
- spolehlivý, důvěryhodný
- patriotický
- dochvilný, přesný
- dokonalý hospodář, kuchař
- mluví tichým hlasem
- trpělivý
- veselý
- má švih, moderní
- má rád zábavu
- pečlivý, uvážlivý
  - vybíravý
- chybí mu vnitřní motivace
- sobecký (když je sám)
- nemá talent pro chov zvířat
- nechá se pohltit nicotnostmi
- slabý vůdce
- reptal/paličák
- příliš dlouho trvá, než se připraví
- nákladné záliby
- vyžaduje posluchačstvo
- sám se cítí nešťastný
- mlčenlivý
- mistr intrik a pletich
- nesnáší dvojsmyslnost
- často nevěrný
- nepružný
- potlačuje city, může vybuchnout
- v lásce bývá slepý
- ke všemu podezřívavý
- rozmrzelý, snadno zranitelný
- nedokáže ušetřit peníze
- může být až nudný
- nezodpovědný (když se opije)
- málo důvtipný
- nedostatek sebedůvěry
- neumí odpočívat
- příliš nesmělý
- násilnický
- nostalgický, pesimistický
- snadno podléhá depresi
- může být necitlivý k hlubším věcem
- může být povrchní
- málo tvořivý, je-li sám
- je-li netrpělivý, může jednat zbrkle

 

 

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher