Přemíra vyšetření

DNEŠNÍ LÉKAŘ disponuje řadou pomůcek na vysoké technické úrovni, kieré mu umožní sledovat a měřit skutečně každé zákoutí a každou skulinku vašeho těla. On a jeho páni kolegové se nyní při pátrání po nemoci plně na tyto testy spoléhají.

My jako pacienti těmto vyšetřením slepě věříme

a domníváme se. že nám poskytnou definitivní pohled na stav našeho zdraví, dokonce že nám i předpovědí, kdy v určité vzdálené budoucnosti onemocníme, a většině našich děti jsou různé testy prováděny ihned po početí.

Podle posledního odhadu máme k dispozici již I 400 pomůcek pro různá vyšetření,

od jednoduché manžety na měření krevního tlaku až po vrcholnou počítačovou magnetickou rezonanci.

Podiváme-li se zpátky na relativně temnou historii roku 1987, bylo na Američanech během tohoto jediného roku provedeno 19 miliard testů, z čehož vychází na každého muže, ženu a dítě 80 testů!‘

Přesto, že disponujeme takovými přístroji, které by zahanbily i NASA. problémem zůstává skutečnost, že lékařská technika ve skutečnosti příliš dobře nefunguje.

Většina vyšetření je velice nespolehlivá tím, že poměrné často udává špatné hodnoty.

Falešně pozitivní vyšetřeni uvede v chod agresivní a riskantní léčebné metody, kterými lékař se slepou oddaností disponuje.

Vyšetřeni samotná jsou ovšem stejně riskantní jako většina nebezpečných léků a operaci a jejich rizika jsou umocňována ještě tím, že mnohé tyto testy jsou očividně zbytečné.

V mnoha případech se lékaři chrání proti případnému soudnímu procesu ordinováním všech testů, které jsou k dispozici. Navíc je mnoho požadavků na vyšetření motivováno vlastním zájmem lékařů, neboť mnozí z nich bud sami vlastní, nebo mají ekonomický podíl na zařízení, do kterého své pacienty odesílají.

Dalším problémem dneška je to, že technika nahradila citlivé umění diagnostiky – vyšetření pacientovy anamnézy a pozorný pohled do očí a na stav jazyka.

Tato záležitost často dopadá na mladé lékaře, kteří ordinují laboratorní vyšetřeni díky mylnému názoru, že jejich starší kolegové touží po této ..alibistické“ medicíně. V mnoha případech ale zkušení lékaři své mladé svěřence skutečně peskují, když opomenou zapsat požadavek na určitý test, a tím budí zdání, že více je lépe a že důkladné laboratorní vyšetřování dělá z lékaře toho správného doktora.

Základní chybou testováni je také předpoklad, že všichni lidé jsou stejní a že člověk (a hodnoty jeho vyšetření) se nemění.

I když lékař ve svém volném čase dlouho vysedává u počítače. tak často neví, jak tuto úžasnou techniku pořádně používat.

Nedávná studie zjistila, že skutečně žádný lékař ani sestra neví, jak pracovat s pulzním oxymetrem, monitorovacím systémem, který je nezbytný pro sledování pacientů probírajících se z celkové anestezie a který zaznamenává potenciální život ohrožující situace.

Zároveň mnozí dělají závažné chyby při vyhodnocování naměřených hodnot. Zdravotníci odpovídali, že není třeba se „mimořádně znepokojovat“ v případě, kdy pacienti maji hodnoty naznačující vážný nedostatek kyslíku, a proto vyžadují okamžitou péči, mají-li zůstal naživu.

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Vaše problémy mohou začít už tehdy, když lékař začne mávat manžetou, aby vám změřil krevní tlak.

Profesor William White, přednosta Oddělení pro hypertenzi a onemocnění cév na University of Connecticut, označil tento patent, v lékařských kruzích známý jako „sphygmomanometr“, jako „nejprimitivněji pomůcku lékaře“.

Říká, že krevní tlak se může strašně měnit – až o 30 mmHg v průběhu jednoho dne.

Je pravda, že tlak vám s nejvěiší pravděpodobností stoupne v době. kdy jste v ordinaci svého lékaře a kdy čekáte na vyšetření – tento jev je známý jako „hypertenze Z bílého pláště“.

V současné době vás lékař nejspíše napojí na přenosné elektronické zařízení, které vám bude měřit krevní tlak v předem stanovených intervalech v průběhu 24 hodin. Tato metoda je nyní považována za nejpřesnější způsob, jak stanovit průměrný krevní tlak, ačkoli existuje stále hodně důkazů, že tento systém, známý jako „ambulantní monitorování“, lékařům rovněž nepo-skytuje dostatek přesných informací k tomu, aby mohli rozhodnout, zda pacient potfebuje vysoký krevní tlak léčit.

Proto Světová zdravotnická organizace dnes doporučuje, aby se ambulantní monitorování provádělo nejlépe několikrát během šesti měsíců. Ale protože se dosud nikdo neobtěžoval organizací řádné a rozsáhlé vědecké studie, nemůže nikdo stanovil, jak dlouho byste měli v ambulantním sledování pokračovat, aby mohla být vyřčena diagnóza, nebo co vlastně během této doby krevní tlak zvyšuje, nebo dokonce o kolik by se měl tlak snížil, aby byl „normální.

Hodnoty krevního tlaku ovlivňuje i jeho rozdíl mezi pažemi.

Jeden lékař z City General Hospital v Slaffordshire v Anglii zjistil rozdíl v hodnotě systolického krevního tlaku až 8 mmHg mezi oběma pažemi téměř u čtvrtiny svých pacientů. V jednom případě se tlak lišil až o 20 mmHg

Stejně zavádějící je tato situace u těhotných žen a dětí.

Lékaři a ostatní zdravotníci se nemohou dohodnout ani na tom, jak zaznamenal druhou hodnotu krevního tlaku (jmenuje se diastola), která měří tlak, jenž vzniká při plnění srdce krví nebo zdali určité zvuky přesně odrážejí diastolický tlak. Stalo se to dokonce předmětem horlivé debaty na světovém kongresu o hypertenzi v těhotenství v Itálii roku 1990. kde se volalo po „mezinárodní dohodě o tom, jak měřit krevní tlak u těhotných žen.

Nedávno skutečné někteří badatelé tvrdili, že lékaři používají špatný způsob vyšetření krevního tlaku u těhotných žen.

Laicky řečeno se nemohou shodnout na tom, které ozvy jsou pro odečtení vašeho tlaku ty určující, takže každý ho odečítá jinak.

Možnost různých interpretaci hodnot vám může způsobit problémy, jestliže vám krevní tlak měří několik lidi, kteří mají odlišné školení v tom, jak odečítat čísla na tonometru.

Zdroj: Lynne McTaggartová: Co vám lékaři neřeknou

Toužím po tom, aby současný systém odumřel. Nevěřím už v jeho obrodu. Proto vás učíme, jak se o sebe starat sami a lékaře nepotřebovat (snad jen v případě zlomené nohy :-)).

Najdete na ZÁKLADECH CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Chewable Omega 3 Concentrate
Chewable Omega 3 Concentrate

Žvýkací softgelové kapsle Omega 3 obsahují prospěšný rybí olej s příchutí citronu. Snadno se žvýkají, takže je snadné užívat je kdykoli i bez vody. Tyto kapsle se v žaludku rozkládají, takže se jejich obsah rychleji vstřebá a účinkuje, aniž by následně způsoboval nevolnost.

Detail produktu

Komentáře