V této rychlé době, kdy vše doslova frčí, potřebujeme každý uzemnit, stabilizovat, ukotvit se.

Ideální je udělat to prací, svou seberealizací, která nás nejvíce spojuje s hmotou, protože nám zajišťuje živobytí a peníze.

Kdo tohle nemá, je v práci nespokojený, překyseluje se a ztrácí stabilitu (vápník s hořčíkem).

A kdo létá v oblacích, nerealizuje se, nedělá (třeba dočasně) ani práci, která se mu nabízí (je třeba na dávkách), ale ke všemu se ještě tváří, jako že je to v pořádku, protože on to vyřeší pouze svým otevřeným srdcem a duchovnem, je mimo realitu.

Skončí v blázinci

Pokud jste sáhli po antidepresivech, jste na přímé cestě do něj.

Nejenže jste řízeni zvenčí jako roboti, ale zbavujete se své vlastní síly a rozhodnosti, ještě více se stáváte závislými. Pak bude vše ještě těžší, pokud to vůbec dokážete. Bez berliček (potravinových doplňků jistě ne).

Připravili jsme pro vás hmotnou pomoc.

Balíček na vaši stabilizaci. Za tři měsíce budete pevnější, stabilnější a určitě budete mít více rozhodnosti a odvahy pustit se do své seberealizace.

Pokud nevíte, co tou seberealizací je, najděte sami sebe v AKADEMII. nebo se nás zeptejte.

 A k tomu si vytiskněte a každý den čtěte:

♣ Budu člověkem činu

Počínaje dneškem vytvořím novou budoucnost tím, že vytvořím své nové já. Již nebudu více dlít v propasti zoufalství a bědování nad promarněným časem a ztracenou příležitostí. Minulost nijak nezměním.

Budu-li postaven před nutnost zvolit si, zda neudělat nic, nebo udělat něco, bude má volba vždy: jednat!

Chopím se této příležitosti. Rozhoduji se právě teď.

Vím, že lenost je hřích, a zvyknu si na čilost. Budu kráčet rychlým krokem a s úsměvem na rtech. Životní míza proudící mými tepnami mne pobízí vzhůru a kupředu k činnosti a výkonu.

Bohatství a prosperita zůstávají skryty povaleči, avšak bohaté odměny dojde ten, kdo se pohybuje rychle.

Jsem člověkem činu. Inspiruji druhé svou aktivitou. Jsem vůdce.

Vést znamená konat. Abych mohl vést, musím jít kupředu.

Má aktivita vytvoří vlnu úspěchu pro ty, kteří mne budou následovat.

Má aktivita bude důsledná. Tím bude mé vůdcovství důvěryhodné. Jako vůdce mám schopnost podporovat a inspirovat ostatní k velikosti. Je to pravda:vojstko ovcí vedených lvem by porazilo jakékoliv vojsko lvů vedených ovcí!

Jsem člověkem činu. Mohu činit rozhodnutí. Mohu je učinit nyní.

Ten, kdo se nepohybuje doleva ani doprava, je předurčen k průměrnosti.

Tváří v tvář nutnosti rozhodnutí mnoho lidí tvrdí, že čeká na Boha.

Já však vím, že ve většině případů Bůh čeká na mne!

Dal mi zdravý rozum, abych shromažďoval a třídil informace, a odvahu, abych dospěl k závěru. Nejsem třesoucí se pes, nerozhodný a bázlivý. Jsem silný a má cesta je volná.

Úspěšní lidé se rozhodují rychle a názor mění pomalu. Neúspěšní lidé se rozhodují pomalu a názor mění rychle. Má rozhodnutí přicházejí rychle a vedou k vítězství.

Jsem člověkem činu. Jsem smělý. Jsem statečný.

Strach již v mém životě nemá místo. Příliš dlouho ve mně převažoval strach nad touhou, aby se má situace zlepšila. Již nikdy více!

Začínám tím, že obnažím strach jako přelud, jako podvodníka, který nade mnou neměl nikdy žádnou moc.

Nebojím se cizích názorů, pomluv či planého tlachání, protože pro mne je to totéž.

Nebojím se neúspěchu, neboť v mém životě je neúspěch jen smyšlenkou. Neúspěchy existují pouze pro toho, kdo se vzdává. Já se nevzdávám.

Jsem statečný. Jsem vůdce. Chápu se příležitosti. Rozhoduji se právě teď.

Jsem člověkem činu.

Zdroj: Cesta Davida Pondera aneb Sedm rozhodnutí k úspěchu

Miluju tuhle knížku i všechny vás – lidi činu v naší AKADEMII. Děkuji!

S láskou vaše Empatia

Komentáře