Přijali jsme, že jsme dušičky, které se chtějí posunout ve svém vývoji víc k lásce.

Pochopili jsme, že druzí lidé jsou jen druhé dušičky, které z lásky k nám nás trénují, umožňují nám prožít si zkušenost, abychom my něco pochopili a vůbec se k lepšímu změnit mohli.

Naučili jsme se, jak se reálně zachovat, když se mi trénink moc nezamlouvám i jak si můžu negativní myšlenky na svého trenéra změnit.

Reálná akce, skutečná činnost, opravdový skutek je ale to, kam se máme posunout, k čemu se máme dopracovat. Tak dnes budeme mluvit o tom, jak my sami aktivně, reálně a prakticky můžeme ukázat, že jsme opravdu pochopili, co je vztah a umíme s tímto vědomím reálně žít.

4. krok léčby ledvin a vztahů:

♡ O každém mluvím jen dobře a rozšiřuji jen pozitivní zprávy

Podívejte se kolem sebe, poslouchejte, co druzí lidé o jiných říkají, o jakých zkušenostech si vyprávějí a co si předávají. Tohle všechno můžete vy změnit – sami ♡ jen začít.

Když mi někdo vypráví o někom druhém něco nepěkného, jako první věc mě napadne, že pokud mluví o dotyčném špatně přede mnou, pak o mně určitě mluví špatně taky a zase před ním. Každý, kdo mluví o druhém špatně, tak v posluchači vyvolává pocit nedůvěry, i kdyby měl stokrát pravdu.

Jak se zachovat, když někdo mluví o tom, kdo tu není špatně?

Pomluva a negativní mluvení o někom za jeho zády je jedna z nejpodlejších záležitostí ve vztazích, nedáváte šanci tomu druhému se vůbec bránit. Netolerujte to! Zkuste třeba říci, že vy dotyčného znáte ale i jinak, nebo víte o něm něco pozitivního. Zkuste převyprávět negativní informace pozitivními. Tiše sedět a účastnit se negativního hovoru o druhé osobě je stejné, jako byste negativně mluvili sami.

Pokud vám někdo řekne, že vám poví něco o druhé osobě, že se budete divit, odmítněte, jednoduše řekněte, že to nechcete slyšet. Pokud totiž přijmete důvěrnou negativní informaci, spolupodílíte se na ní. Neposilujte to a braňte sami sebe.

Začněte rozšiřovat dobré pověsti.

O každém, koho znáte, toho víte spoustu, spoustu pozitivního, možná ještě víc negativního. Toho si ale teď všímat nebudeme. Já taky miluji, chci a potřebuji, aby si druzí pokud možno nevšimli mých špatných vlastností a viděli jen ty pěkné, nevšimli si toho, co zkazím a udělám špatně – udělejme to stejné, po čem bytostně toužíme my sami. A tak si připravte na každého člověka, se kterým se stýkáte, něco pěkného, co u něj oceňujete, co se vám na něm líbí, čím vás potěšil, jednoduše něco pěkného. A až se potkáte s někým, kdo ho zná, začněte o tom mluvit. Vyprávějte o něm, klidně i přehánějte (copak často nepřeháníme, když někoho haníme?). A tak to dělejte pořád a dokola a do té doby, než se to k vám vrátí. Než vám někdo začne vyprávět to, co jste vy řekli jako první.
Víte proč až do té doby?

Protože to bude znamení, že jste změnili své okolí, že jste stvořili svůj nový svět! Lepší ♡

Je vám jistě jasné, že to neskončí a že přestat bude vždycky moc brzy…

A co udělat, když začnete vyprávět o někom druhém, kdo tam není, pozitivně, mluvit o jeho hezkých vlastnostech a schopnostech, o něčem pěkném, co udělal, a co když ten, kdo bude naslouchat, zareaguje negativně? Nereagujte, nechte to být, nevyvracejte mu nic a prostě se tím nezabývejte. A příště to zkuste jinde a s někým jiným.

Jeden z atributů lásky je „Dávej a nic za to nechtěj“

Dávat lásku v podobě pozitivních pohledů a skutků a slov reálně v praxi k reálným lidem je to, co se máme naučit. A  jednou se to naučíme všichni ♡

Vše o vztazích v SOUŽÍT JE LÁSKA.

S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě
AC Zymes PLUS: Aplikace bakteriálních kmenů může být účinnější, když jich podáváme několik najednou, než by to bylo jednotlivě

AC-Zymes PLUS obsahuje bakterie šesti různých kmenů se 6 miliardami bakterií. Přispívá ke zdravé činnosti trávicího systému, pocitu pohody v gastrointestinálním traktu, k udržování vyvážené střevní flóry a normální funkci střev. Účinně také podporuje správnou činnost našeho imunitního systému.

Detail produktu

Komentáře