Kdyby bylo lidské tělo průhledné a mohli bychom se do sebe podívat, hned bychom pochopili příčiny svého špatného zdravotního stavu.

► Tak by třeba někteří z nás mohli vidět uvnitř svého tlustého střeva až deset kilogramů slepeného a ke stěnám střeva přilepeného kalu, nebo jeden až dva litry slizu, podobajícího se šedohnědým vodním řasám, ve kterých se pohybují hlísti.

► Na vlastních stěnách tlustého střeva se nacházejí podivné výrůstky, podobné medúzám nebo houbám - to jsou polypy.

► V břišní dutině, v rovině pod pupkem, byste mohli vidět nahromaděný sliz, podobný tekutému sklu.

► Zvlášť by na vás asi zapůsobil pohled na vlastní játra, prošpikovaná kaménky nejrůznějších barev a zašpiněné hmotou podobnou mazutu.

► U mnoha lidí bychom mohli vidět ledviny naplněné pískem, u jiných kameny, nebo plíce naplněné slizem.

► Ti, kterým je nad čtyřicet, by s podivem konstatovali, že jedna pětina buněk jejich organismu zestárla a není schopna plnit své funkce. Část jich je už zcela mrtvá, rozkládá se a otravuje organismus. Specifický zápach, který doprovází některé staré lidi je důsledkem tohoto procesu.

► Kromě toho by také zjistili, že je jejich krev zašpiněná, jejich šlachy a vazy jsou plné usazenin a našlo by se ještě mnoho dalšího, co by je zarazilo.

Jen tak mimochodem - v současné době je možno projít diagnostickou metodou nazvanou Vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu, která umožňuje nahlédnout do svého těla a zjistit, co v sobě máme v pořádku a co ne.

Každý člověk jednou pochopí, že zbavením se všech nečistot může kvalitativně zlepšit nejen své zdraví, ale celý další život.

Člověk, který vstoupí na cestu samostatného ozdravování sebe sama, myslí zpočátku především na dobro svého fyzického těla. Čistí ho, vyživuje zdravou stravou, hledí si ho po všech stránkách.

Jak se čistí fyzické tělo, i jeho energetická struktura funguje lépe, a člověk začíná chápat, že chce-li být trvale zdravý, nestačí pouhá očista fyzického těla, ale je nutné změnit celý životní styl, a to pak znamená měnit sebe samého.

Dochází k poznání, že hlavním viníkem všech nemocí je on sám, lépe řečeno jeho vědomí.

Ale proč si zvykl na všeobecně nedostačující způsob života a stravy? Protože to tak dělají všichni. A kde je tedy vlastní rozum?

Výsledkem je objevení základní pravdy: dokud se člověk nenaučí pravdu samostatně poznávat, bude strádat a trpět.

Sám proces nemocí a strádání je tu proto, aby se člověk naučil a v praxi pochopil pravdu, aby se vnitřně změnil, aby změnil svůj vztah k okolnímu světu.

Medicína tady nezmůže nic.

A tak se vnucuje závěr: jestliže se zkoušíte léčit a spoléháte se přitom na zkušenosti a vědomosti jiných lidí, a přitom neměníte nic sami v sobě, zastavujete vlastní proces učení se, transformace a svého dalšího vývoje.

Váš život vyjde naprázdno a karmické problémy zůstanou stejné, jako byly.

Přijde další život a všechno začne znovu - bolesti, strádání. Člověk nepotřebuje léčení, ale vysvětlení.

Konec konců, jak řekli proroci: "Bůh to dříve či později naučí všechny".