Překyselení organismu

Než si řekneme, jak se odkyselit, je důležité vědět proč.

Překyselení organismu je v současném světě jedním z nejnebezpečnějších degenerativních zdravotních problémů vůbec. Obzvláště proto, že mu doposud není věnována patřičná pozornost. Překyselení, jeho dopady a souvislosti, zdá se unikají jak oficiální nauce o zdraví, tak i nám samotným. Málokdo si doposud dokáže uvědomit přímý vztah mezi možným dlouhodobým nadbytkem kyselin v organismu a zdravím. Zdraví, neboli stav bez nemoci, je totiž bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Stav nadbytku kyselin způsobuje či zhoršuje drtivou většinu nemocí. Dá se říci, že je to přímo zlatý klíček k našemu zdraví. Co to znamená . Podle významných světových autorů totiž téměř není možno onemocnět , dokážeme – li udržet správnou zásadito-kyselou rovnováhu v organismu. Přinejmenším je možné se s přehledem vyhnout riziku degenerativních onemocnění!!! A co to znamená pro nemocné…? Pokud je možno nastolit správný poměr kyselin a zásad v těle , je vždy možná náprava zdravotního stavu či dokonce vyléčení!!!

Prvním krok spočívá v pochopení, že správný poměr kyselin a zásad je nebo by měl být pro člověka normální a běžný.

Není to v podstatě žádná „terapeutická metoda“. Naše tělo je vytvořeno…, stvořeno v plně fungující vyvážený celek pouze za předpokladu této rovnováhy. Stav nemoci nebo její předzvěst je jen důkazem, že přestala fungovat rovnováha a pravděpodobnou příčinou téměř vždy bude nějaká námi ovlivnitelná skutečnost. Každý člověk je tedy pánem své acido-bazické rovnováhy a tudíž zcela pravděpodobně většinovým tvůrcem svého zdraví či uzdravení. Potenciálně zdravý člověk si tuto skutečnost většinou nerad uvědomuje a nemocný nemá často dostatek víry , aby jí věřil…Výsledkem jsou přeplněné ordinace chronických pacientů bez vyhlídky na uzdravení, boom degenerativních onemocnění a alarmující statistiky. …A ničím nepodložená víra těch, jichž se to zatím netýká, že se jich to zatím netýká…

„Každé chronické onemocnění začíná lokálními skrytými acidózami-překyselením, které pokračují latentní-skrytou acidózou základní substance s odpovídajícími rekcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje uzavřený kruh a při následné masivní acidóze, která se může projevit “zatuhnutím“ postižené tkáně se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody.“ 

…toto je jedno z prohlášení profesora H. Heine, vedoucího Anatomického a klinicko-morfologického institutu na universitě ve Wittenu v Německu. Podle tohoto odborníka šance na uzdravení začínají odbouráním chronické acidózy, kromě jiného zvýšením zásob zásaditých látek a zachycením volných radikálů (např. za pomocí zeleniny, vit.C…) (citace jsou použity z knihy Pryč s kyselostí.)

Vše lze pochopit jednodušeji, než se zdá…

Již jsme pochopili, že správný poměr kyselin a zásad v těle je žádoucí a nutný. (Nyní pochopíme víc.) Náš organismus to ví naprosto přesně a proto s geniální přesností udržuje ve správném pH orgán, který považuje za nejdůležitější. Krev! Krev má pH 7,35 až 7,4 s velmi nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila pod 7,35 člověk zemře. Jak jednoznačné… Celá řada biochemických pochodů v těle je zaměřena na udržení pH krve a to i za cenu „nesprávné funkce jiného orgánu“

Krev má prostě přednost…

Jak se tento důležitý proces realizuje? Kyseliny jsou pro organismus škodlivé látky.

Některé se v organismu tvoří jako produkty látkové výměny (chlorovodíková, octová, močová apod.), jiné bohužel přijímáme. Pro zajištění zmíněné acido-bazické rovnováhy je bezpodmínečně nutné kyseliny z těla průběžně odbourávat/redukovat. K odbourávání kyselin může dojít pouze za přítomnosti látek zásaditého charakteru (minerály, stopové prvky apod.). Jestliže je jejich příjem ve stravě dostatečný, je vše v pořádku. Jestliže přijímáme zásaditých látek málo a kyselých mnoho, organismus je nucen použít pro redukci kyselin uložené zásadité látky . Vápník z kostí a zubů, chrom ze slinivky, zinek z prostaty, hořčík, který byl původně určen pro nervovou činnost atd.. Tím dochází k ochromení bezchybné činnosti orgánů a následně pak k nemocem, které se dlouhodobým překyselením stávají chronické. Mohl by následovat dlouhý výčet chorob počínaje alergiemi, artrózami… a konče např. žaludečními vředy.

Kyselé a zásadité látky ve stravě

Strava je zásadním (ne však jediným) z faktorů, který výrazně ovlivňuje stav ABR (acidobazické rovnováhy). Zde si musíme uvědomit, že naše tělo si některé kyseliny vytváří samo a mnoho jich přijímá nevhodnou stravou. Avšak zásadité látky je nuceno přijímat pouze v potravě. To je skutečnost, která naznačuje, že převaha kyselin je u člověka pravděpodobnější než převaha zásad. Bohužel také moderní stravou do sebe dostáváme rovněž značné množství látek kyselých a kyselinotvorných. Je to dáno skladbou stravy, způsobem konzumace a také surovinami a postupy použitými k výrobě potravin. Skladbu stravy a způsob konzumace jsme schopni jednoduše ovlivnit. Horší to bude se surovinami a postupy. To je jiná „hozená rukavice“… Zemědělská i živočišná výroba je v postatě v troskách. Mechanismy velkovýroby nezaručují obsah životně důležitých zásaditých látek. Dá se spíše říci , že celkem spolehlivě zaručují nedostatek těchto látek. Opět hovoříme o minerálech, které přetížená půda již téměř neobsahuje a dodáním dvou, tří prvků formou hnojení rostlina sice vyroste, ale většinou neobsahuje to podstatné, co nám zachrání život. Rovněž způsob úpravy surovin nahrává kyselinám. Zrno zbavené slupky a výrobky z něj, přeslazované , chemicky barvené, konzervované či jinak denaturované potraviny nemohou být nejen z hlediska ABR harmonickou potravinou. O potravinách, typu fastfood, na které si v posledních letech bezmyšlenkovitě zvykáme, ani nemluvě.

Voda, voda a zase voda…

Základ života i našeho těla! Ale víme, co vlastně pijeme?

Měli bychom se vždy snažit pít vodu s nejvyšší energetickou kvalitou. Voda je život, ale existují v ní velké rozdíly a naše buňky potřebují vodu té nejlepší kvality. Voda vytváří takzvané klastry, shluky, v nichž jsou obsaženy všechny její energetické informace. Tím se stává nositelem energie a informací prvního řádu, neboť tyto informace a energie jsou důležitější než všechny ostatní látky ve vodě a jsou spoluzodpovědné za náš zdravotní stav.

V našem mírném pásmu vyloučí dospělý člověk denně nejméně 2,4 litry vody močí, potem, stolicí a při dýchání. Toto množství musí být bezpodmínečně zase doplněno. Část chybějící vody přijímáme v potravě, větší část však musíme doplnit pitím. Zde je rozhodující, co pijeme, neboť jen „živá“ voda udrží tělo zdravé.

O „živé a mrtvé“ vodě se dozvíte více na stránkách Aquarion, ale zjednodušeně lze říci, že „živá voda“ je voda zásaditá, ionizovaná a plná pozitivních energií, zatímco voda „mrtvá“ je kyselá, bez energie.

Jak však takovou vodu v domácnosti získat?

Vyzkoušeli jsme mnoho způsobů -Nejdříve několik filtrů, pak reverzní osmózu. Ta byla super, vodu perfektně vyčistila, ale jedno neuměla – změnit pH na mírně zásadité a ionizovat vodu (jako je tomu u horských bystřin). Proto jsme nakonec skončili u přístroje Aquarion, který umí z vodovodní vody vykouzlit vodu „živou“! Neříkám, že je zadarmo, ale… dá se koupit i na splátky a  kolik lidí dá stejné peníze za takový nesmysl, jako velká televize… Je to otázka priorit…

Protože naše tělo je ze 70% složeno z vody a naše současná strava a prostředí nás soustavně, dennodenně překyseluje, je nanejvýš vhodné pít denně alespoň 2 litry „živé“, alkalické vody!

Minerální látky v organické formě

Pro zdravý život je naprosto nezbytné, aby se v těle vyskytovalo dostatečné množství „zásobáren“ naplněných minerály. Nacházejí se v kůži, ve vlasech i vlasové pokožce, v zubech, nehtech, kostech i kloubech a také v žilách. Každodenní přísun „kyselin“ v podobě kyselé nebo kyselinotvorné stravy, perlivých nápojů, stresu, starostí a úzkostí však vede k tomu, že tyto tak důležité zásoby minerálů jsou spotřebovány k neutralizaci těchto kyselin. Proto je nutné kyselinotvorné potraviny ze své stravy vyloučit a také mít na paměti, že normálně stravující se člověk v dnešní době dostává do svého těla jen 40% minerálů a stopových prvků! Je pak zřejmé, že tento nedostatek neumožňuje tělu zbavit se kyselosti – nemá čím. Proto pravidelné doplňování minerálních látek a stopových prvků by mělo být dnes stejnou samozřejmostí jako oběd.

Ideální je doplňování minerálů v komplexu a to i společně s vitamíny a nutné je, aby byly v organické formě, kterou v přírodě dělají rostliny. Říká se jí také chelátová (odřeckého chelat – klepeto, kleště) a znamená, že minerál, který buňka sice potřebuje, ale považuje ho za cizorodou látku, je obalen aminokyselinou, jenž je tělu vlastní a proto ji přijme.

Důkladně si také prověřte ujištění dodavatele, že nabízený produkt je „přírodní“, bio, protože dle legislativy v ČR může mít potravní doplněk nálepku Bio už když obsahuje přírodních složek pouze 5%! I to je jeden z důvodů, proč používáme produkty schvalované podle jiných předpisů a za jejich přírodní původ ručíme atesty.

Odkyselení organizmu

Napíšeme rovnou, s čím máme nejlepší zkušenosti:

  • za nejlepší základ považujeme už zmíněný Aquarion.
  • Jako druhý v pořadí z hlediska účinnosti  – Liquid Chlorophyll, což je výtažek z mladých lístků vojtěšky v tekuté formě. Klikněte si na název a přečtěte si o je úžasných schopnostech. Dále je tu Green Health – tablety obsahující mleté listy vojtěšky. Obsahují však vitamín K, tak že nejsou vhodné pro lidi s problémy se srážlivostí krve.
  • Dále jsou to NoniZenThonicNopalinSpirulina MaxOcean 21. Všechno jsou to rostlinné preparáty a obsahují minerální látky a stopové prvky ve své nejpřirozenější podobě. Každý je vhodnější v jiném případě, takže si o nich přečtěte.

Prevence proti překyselení

Kromě omezení nebo vyloučení kyselinotvorných potravin (viz níže) a pití alkalické vody (viz výše) pomáhají udržovat naši acido-bazickou rovnováhu multivitamínové a multiminerálové preparáty, jako doplněk denního nedokonalého talíře.

Např.:
Pre Steps DialyLion Kids DFull spectrumNew LifeSuper Mega 50Senior Formula – vybírejte podle svého věku a Vitaly podle krevní skupiny.

Jednotlivé minerální látky doporučujeme užívat pouze v případě již prokázaného nedostatku a to na dobu omezenou, než se hodnoty zlepší.

Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítlko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:

 

Odkyselení těla a očisty jednotlivých nejdůležitějších orgánů jsou spojité nádoby. Jdou vždy ruku v ruce. Proto před očistou jednotlivých orgánů vždy alkalizujte tělo a po alkalizaci těla průběžně provádějte očistné kůry orgánů, nejlépe dle rozpisu na našich stránkách. Máme to tak ověřeno…

Stručný přehled potravin z hlediska kyselosti a zásaditosti:

Alkalizující potraviny

Zelenina
Česnek, chřest, petržel, brokolice, dýně, mrkev, celer, cuketa, červená paprika, okurka, rajčata, fazole, cibule, modrozelené řasy, špenát, pýr, vojtěška, zelí, kedlubna, růžičková kapusta, salát, ředkvička, listy hořčice atd.

Ovoce
Avokádo, grapefruit, citron, limonky, kokosový ořech atd.

Tuky/oleje (lisované za studena)
Avokádový, kokosový, rybí, olivový a pupalkový olej, olej ze semen hroznů atd.

Bílkoviny
Mateřské mléko, kozí mléko, sója, měsíční fazole, čočka, pohanka, jogurt, špalda, semolína, tofu, kaštany, lněné a dýňové semeno, tempeh, sezamové a slunečnicové semeno, mandle, kukuřičná kaše, klíčky atd.

Další
Zásaditá voda, včelí mateří kašička, lecitin, probiotické kultury, sůl kamenná, mořská sůl, zelený čaj, bylinkové čaje, ženšen, kombucha, houby shitake (houževnatec jedlý)  atd.

Sladidla
Stévie, čekanka.

Koření
Skořice, kari, zázvor, hořčice, chilli, pepř, kajenský pepř, bylinky atd.

Okyselující potraviny

Ovoce
Pomeranče, mandarinky, banány, meruňky, broskve, vodní meloun, ananas, mango, jablka, fíky, datle, papája, hrozny, rozinky.

Obilniny
Rýže, pšenice, amarant, kukuřice, ovesné vločky, pekárenské výrobky.

Mléčné produkty
Sýry (kravský a kozí), fermentované sýry, kravské mléko, máslo atd.

Ořechy
Kešu, para ořechy, arašídy, arašídové máslo, pekanové ořechy, lískové ořechy atd.

Živočišné bílkoviny
Hovězí, skopové, vepřové, krůtí, jelení maso, kapr, losos, tuňák, ústřice, škeble, krevety atd.

Nudle (z bílé mouky)
Dlouhé vlasové nudle, makaróny, špagety atd.

Další
Vinný ocet, brambory atd.

Léky a chemické látky
Léky, drogy, pesticidy atd.

Alkohol
Pivo, víno, lihoviny

Luštěniny
Černé fazole, boby, čočka atd.

Vody a šťávy
Čištěná voda, destilovaná voda, voda filtrovaná reverzní osmózou, většina vody v lahvích.

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Liquid Chlorophyll: Nepostradatelná součást detoxikace
Liquid Chlorophyll: Nepostradatelná součást detoxikace

Chlorofyl, který propůjčuje rostlinám jejich zelenou barvu, je extrémně účinná zásaditá látka, za jejíž pomoci můžete zachovat nebo obnovit acidobazickou rovnováhu svého těla. Kromě toho je také skvělým detoxikačním prostředkem a má rovněž mírné diuretické účinky, takže je nepostradatelnou součástí očistné terapie.

Detail produktu

Komentáře