Je naprosto lhostejné, zda se bavíte s nejbohatší ženou světa nebo jakýmkoliv jiným člověkem, který je jak se říká za vodou.

Jejich charakteristiky průměrného člověka, který tím, jak myslí a jak přistupuje k životu, práci, penězům, nikdy nebude schopen dosáhnout bohatství, jsou pro mnohé lidi nepříjemné.

Zkusme to pojmout jako výzvu podívat se sám sobě na zoubek a zkusit tak změnit některé své zakořeněné pohledy.

Třeba jen maličká chuť podívat se na věci jinak může přinést možnosti, o kterých se nám třeba dosud ani nesnilo.

Já totiž VÍM, že když ukážete Vesmíru jen maličkou snahu o svou vlastní změnu, odměňuje skutečně velkoryse ♡

Tak hledejme a buďme pružní! I když se to nečte moc vesele…

1. Průměrní lidé se domnívají, že peníze jsou původ všeho zla. Bohatí jsou přesvědčeni, že chudoba je původ všeho zla.

„Budu používat prozaických popisných označení průměrný a bohatý člověk. Neznamená to, že bohatý člověk je automaticky nadprůměrný a podprůměrný člověk nemůže být bohatý. V obou případech je to čistě terminus technicus.“

Jako průměrné označuji lidi, kteří přijali tzv. brainwashing, vyplachování mozku. Jedna z jejich tezí zní: Bohatství je výsledkem buď štěstí, nebo podvodu. Potom nechtějí uvěřit a přijmout, že by snad někdo blízký z jejich okolí mohl sám uspět. Pokud se tak stane, ihned ho pomluví. Peníze jsou přece od ďábla a kazí charakter. Přitom sami, když dojde na placení, se často mění v ďábly, žaludek mají sevřený stresem a o jejich charakteru zrovna nehovoří to, že úspěšné lidi kamenují závistí. Než by někdo vzlétl, raději mu urazí křídla. Tak poznám průměrného člověka. A podle toho, že si nechá namluvit, aby byl spokojen s tím, kde je. Že se nenarodil na šťastné planetě a podobně. Bohatí vědí, že peníze se štěstím nijak nesouvisejí. Štěstí nezaručí. Umožní utéci od chudoby a mít život jednodušší a svobodnější.“

2. Průměrní lidé osamostatnění považují za nežádoucí riziko. Bohatí lidé za žádoucí cestu ke zbohatnutí.

„Když průměrnému člověku poradíte, ať odejde ze zaměstnání, kde je nespokojen, najde spoustu důvodů, proč to neudělat. Nejčastěji, že je to hazard. Zaměstnání označuje za jistotu, namlouvá si, že jej zaměstnavatel potřebuje a že jeho práci určitě ocení když ne finančně, tak tiše ve své hlavě. Je to zásadní omyl. Bohatí nezaměstnávají druhé, aby je spasili. Do podnikání nikdy nemíchají emoce. Čistě logicky využívají pracovní sílu, ochotnou směnit svůj čas, tu nejcennější komoditu v životě, za peníze. Iluze nepostradatelnosti zaměstnance má chybný základ. Kdo se totiž na trhu neumí postarat sám o sebe, nemůže se domnívat, že se stará o někoho dalšího, například zaměstnavatele. Dát můžete jen to, co sami máte.“

3. Průměrní lidé soudí, že předpokladem zbohatnutí je vzdělání. Bohatí vědí, že o úspěchu rozhodují především dovednosti.

„Ještě nikomu bohatství nepřinesl pouhý magisterský titul nebo doktorát. Diplom je pouhý nástroj, který teprve musíte umět uplatnit v praxi. Je spousta chudých absolventů univerzit, zatímco řada mých velmi bohatých přátel nemá ani základní vzdělání. Není to náhoda. Kdo má školu života, selský rozum, vyzná se. Jednotné školství bohužel vychovává unifikované absolventy. Všichni se učí stejně, všichni musejí u zkoušky odpovídat stejně. Lidská jedinečnost a kreativita je potlačena ve prospěch řádů a tabulek. Jsou to výborní teoretici, ale život potřebuje praktiky.“

4. Průměrní lidé sní o starých dobrých časech. Bohatí sní o budoucnosti.

„Průměrného člověka poznám podle toho, že velebí minulost. De facto si neumí představit lepší život než v době, jakou již zažil. Proč? Minulost je pro něj osahanou jistotou. Ať byla sebehorší, on se bojí jakékoli nejistoty. Na každou dobu, ve které právě žije, nadává. Dříve bylo líp, říká. To je sebedestruktivní myšlení. Kdo věří, že jeho nejlepší dny jsou už za ním, doklepe logicky celý život v neštěstí a depresi. Bohatí lidé naopak vědí, že kým jsou dnes, to z nich udělala právě minulost. A budoucnost si mohou utvářet sami prostřednictvím dnešních snů, cílů a nápadů.“

5. Průměrní lidé spoléhají na loterie. Bohatí lidé spoléhají na sebe.

„Fascinují mě masy lidí čekajících na tah šťastných čísel, modlících se v domnění, že to je jediná cesta k prosperitě. Věří, že Bůh, vláda, jejich nadřízený nebo životní partner vyřeší jejich problémy. Bohatí na teoretickou náhodu nespoléhají. Jednají. Své problémy si řeší sami, tedy rychleji a efektivněji. Statistiky nejlépe říkají, zda je pravděpodobnější dosažení bohatství čekáním na jackpot, nebo podnikáním.“

6. Průměrní lidé posuzují peníze emocemi. Bohatí lidé logikou.

„Průměrní lidé mají dojem, že při dostatečném majetku už nikdy nebudou muset pracovat. Bohatí lidé naopak dobře vědí, že peníze jsou jako potraviny. Při delším uskladnění ztrácejí na hodnotě. Proto nepěstují k penězům žádný emotivní kult a přistupují k nim věcně jako k nástroji na využití okamžitých možností a příležitostí. Nic víc, nic míň. Kdo se s penězi neumí rozloučit, pomalu o ně přichází a chudne.“

7. Průměrní lidé berou peníze převážně za činnost, kterou nedělají rádi. Bohatí berou peníze za to, co je baví a těší.

„Nejvíce mě rozesměje člověk, který se diví: Jak můžeš pracovat 24 hodin denně? Co jsi za miliardářku? Vždyť se máš hůř než já! Jenže to je jedna z nejkrásnějších podstat chytrého vydělávání peněz: Berete je za to, co máte rádi. Když něco děláte rádi, baví vás to a děláte to často. Když to děláte často, umíte to a jste úspěšní. S tím přicházejí peníze, vaše nadšení roste a kruh se uzavírá. Tempo vydělávání se zrychluje. Zkrátka bohatí si nejprve zvolí cestu, která je baví, a pak hledají způsob, jak za to, co je baví, dostat zaplaceno. Naopak průměrní chodí do práce vlastně jen pro peníze, třetinu dne stráví otravou a nakonec jim vydělané peníze ani nevoní.“

8. Průměrní lidé si kladou nízké cíle, aby se nezklamali. Bohatí naopak přijímají vysoké výzvy.

„Představte si stometrovou trať. Jeden se raději nechce unavit a do cíle jde pěšky. S tím, že ten čas mu stačí. Druhý se snaží namáhavě běžet. Kdo pravděpodobněji dosáhne lepšího času? Psychologové bohužel lidem doporučují, aby neměli vysoká očekávání od života. Kdo si staví nízké cíle, není zklamán. Takový člověk ale také nikdy nedosáhne na svůj sen. Děti, které odmalička od pěti hodin ráno bruslí, vypadají jako blázni do chvíle, než se z prvního stane vítěz Stanleyova poháru.“

9. Průměrní lidé si myslí, že pro bohatství musí NĚCO udělat. Bohatí vědí, že se musejí NĚKÝM stát.

„Doména Donalda Trumpa. Průměrný člověk by po prvním, nejpozději druhém bankrotu všechno vzdal. Věří v rychlou příčinu a následek. Když něco udělají a výsledek je negativní, vzdají to. Jako při dietě – za den jsem nezhubla, tak to asi nefunguje. Bohatí lidé konají přesný opak. Neúspěchy s vděčností přijímají. Proč? Umožňují jim učit se ze svých chyb a růst se získanými zkušenostmi. Bohatství nedělá výjimečný čin, ale výjimečný člověk. Odměnou za poučení z chyb je přerod v úspěšný stroj, který se stále vyšší pravděpodobností má lepší výsledky. Nezávisle na vnějších okolnostech, zda je krize. On se prostě vyzná. Dovednost zbohatnout je know-how. Pokora a schopnost všímat si vlastních omylů a učit se z nich.“

10. Průměrní lidé myslí, že potřebují kapitál, aby vydělali další peníze. Bohatí lidé bez okolků použijí peníze jiných.

„Bez práce nejsou koláče, říká se všude. Ale nikde se již neuvádí, z čí práce. Osoba, která odvede veškerou práci, nemusí být tou, která inkasuje veškerý zisk. Dokonce v zaměstnání to nikdy není ona. A osoba, která poskytne veškerý kapitál, nemusí být tou, která dostane veškerý výnos. Bohatí lidé se nechávají platit za to, že se vyznají. Jsme opět u toho: dovednost je více než vzdělání. Podívejte se, kolik již vystudovalo advokátů. Všichni se učili totéž. Ale všichni nejsou stejně úspěšní.“

11. Průměrní lidé žijí nad své možnosti. Bohatí lidé pod své možnosti.

„U tchána jsem neustále slýchala: Tohle si budu moci dovolit, až budu bohatší. Oponovala jsem mu: Ale vždyť jste jeden z nejbohatších. Jen se usmíval. Tímto přístupem se bohatí jednak neustále motivují a jednak zbytečně nerozhazují. Pokud si dnešní průměrní lidé neváhají kupovat na dluh auto, dům i dovolenou, jak by se při ekvivalentní výši majetku měl chovat bohatý člověk? Nejbohatší lidé vědí, že s každou neuváženou útratou ukrajují ze své finanční svobody. Když si bohatý člověk něco pořídí – letadlo, ostrov – obvykle má opět za lubem byznys.“

12. Průměrní lidé si bojí říct o peníze. Bohatí vědí, že si říkají o svobodu.

„Průměrní lidé se chovají, jako by žádné peníze nepotřebovali. Neumějí si vyjednat vyšší plat, nechají se okrádat. Bohatí lidé se nebojí přiznat, že peníze jsou zásadní, jsou o nich ochotni dlouze jednat, protože dokážou vyřešit většinu problémů. Bez peněz nevyřešíte nic, co se s penězi vyřešit dá. Peníze dokážou osvobodit. Když jde o peníze, jdou emoce stranou. Přicházejí chladné počty. Proto bohatí vydělávají.“

13. Průměrní lidé se raději baví než vzdělávají. Bohatí se naopak raději vzdělávají než baví.

„Byt či dům bohatého člověka má obvykle velkou knihovnu – jakousi vzdělávací pohotovost – a také přátele si vybírá tak, aby se vzdělal, poučil, inspiroval, byl ještě úspěšnější. Průměrní o vzdělávání nestojí. Raději preferují čtení bulváru a drby, zábavné pořady v televizi. Jsme jako konzervy. Čím se plníme, takoví jsme.“

14. Průměrní lidé si myslí, že bohatí jsou snobové, a proto je nepřijímají. Bohatí lidé přijímají jen přínosné, pozitivně naladěné lidi.

„Nákaza negativním vztahem k penězům vypaluje cejch průměrnosti. Bohatí si takového nihilistu nepřipouštějí k tělu, nechtějí poslouchat jeho problémy, věštby o zkáze a beznaději. Proč by měli cokoli poslouchat od lidí, jejichž výsledky nejlépe vypovídají, zač stojí jejich rady? Ještě paradox se značkovými oděvy: Kdo je nosí, bývá označen za snoba. Přitom průměrní lidé se ještě více snaží oblékat značkově, někteří kvůli tomu dokonce neváhají nosit padělky. Na jednu stranu se tak snaží bohatým vyrovnat, na druhou stranu je dehonestují. Zvláštní schizofrenie.“

15. Průměrní lidé počítají úspory. Bohatí lidé počítají výdělky.

„Dokonale patrné je to nyní, v období cash flow krize. Bohatí by obrátili poslední niklák, aby využili příležitosti k investici. Čím méně peněz mají, tím přemýšlejí víc. Čím jich mají víc, tím větší cíle potřebují, aby se rozhýbali k aktivitě. V krizi se totiž vždy nakupuje výhodně. Průměrní lidé se ale krize bojí, vnímají to slovo negativně. Krize je příležitost. Průměrní lidé v každé příležitosti vidí překážku. Bohatí v každé překážce vidí příležitost. Proto v krizi vydělávají ještě víc. Jinými slovy: Průměrní lidé se snaží peníze zadržet, bohatí se je naopak snaží co nejvíce investovat.“

16. Průměrní lidé hrají na jistotu. Bohatí lidé přemýšlí, kdy zariskovat.

„Mít strach z chyby znamená nikam nevykročit. Každý investor ztratil peníze na nějaké příležitosti. Ale získal poučení. Příště zainvestoval moudřeji. Proto bohatým nevadí riskovat. Bez ohledu na to, co se stane, něco získají. Navíc matematicky vzato, vidina výnosu bývá finančně zajímavější než jistota, která nic nevynese. Ovšem zdůrazňuji: Tohle není sázení na hokejový výsledek nebo v loterii.“

17. Průměrní lidé hledají ve finančnictví logiku a strategii. Bohatí lidé vědí, že trhy řídí emoce a chamtivost.

„Kdo investuje v akciích, ten nejspíš ví, že neexistuje žádná zaručená strategie. Finanční trhy jsou samostatné živé organismy. Bohatí vědí, že je pohání strach a chamtivost, ty mají vliv na všechny obchody a trendy. Toto vědomí jim umožňuje v jakékoli době násobit svůj investiční majetek. Říká to i Steven Siebold.“

18. Průměrní lidé se cítí dobře v klidu. Bohatí se cítí dobře v neklidu.

„Nejistota, riziko. Elitní fotbalisté, které obdivujeme, v nejtěžší chvíli vezmou míč a odpovědnost a jdou na pokutový kop. Vědí, že bez rizika ničeho nedosáhnou. Vědí, že stát se nejlepším není zadarmo, něco pro to je nutné udělat, nicméně zůstat celý život v pohodlném závětří je pro ně devastující. Když udělají chybu, poučí se. Čím útrpnější je cesta, tím slastnější je odměna. Postel je nejměkčí po namáhavé cestě. Bezpečný exekutor pokutových kopů, který má také vyšší plat, se rodí jen cvikem. I proto se Donald Trump podruhé stal miliardářem rychleji než poprvé.“

19. Průměrní lidé odmítají spojení mezi penězi a zdravím. Bohatí lidé vědí, že peníze mohou zachránit život.

„Peníze nejsou všechno. Hlavní je zdraví. – Tyto věty jsou lež. Já mám celoroční členství na privátní klinice s garancí 24hodinového přístupu ke všem soukromým specialistům, kteří pečují pouze o malou skupinu klientů, takže mám jistotu, že v případě jakéhokoli náhlého problému o mě bude okamžitě postaráno. Bohatí lidé toto zajišťují všem svým nejbližším. I proto vydělávají. Za peníze si koupíte nejen zdraví, ale i život. Zeptejte se Billa Gatese, kolik dětských životů Africe zachránil.“

20. Průměrní lidé volí mezi rodinou a kariérou. Bohatí vědí, že mohou mít všechno.

„Strategie buď/anebo je nejhloupější lží. Nejméně času na rodinu mají zaměstnaní lidé. Bohatí mají na výběr. Mohou mít vše, co chtějí, pokud přijmou výzvu a díky tomu, co umějí a co je baví, se vydají za cílem, který si stanovili. Nevím, jak u vás, ale v USA je větší procento rozvodů v rodinách, které nemají dostatek peněz.“

Hm… tak co? Cítíte, vnímáte a myslíte jako bohatí? Pak se jimi stanete, pokud už teď nejste ♡

Podívejte se na 6 překážek, které nejčastěji brání lidem zbohatnout v oblasti, ve které žijeme v hojnosti my – v pomáhání druhým lidem ve zdraví.

Vše najdete na Zdravém bohatství na AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ
S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Stres Management B komplex: Komplex vitamínů skupiny B
Stres Management B komplex: Komplex vitamínů skupiny B

Stres je součástí našich životů. Zatímco potřebujeme pozitivní stres, protože nás motivuje a zvyšuje naši výkonnost, negativní stres může ztrpčovat naše životy a dlouhodobě může vést i k nemocem. Předcházejte stresu správným životním stylem a vhodnou dietou! Vaši snahu může podpořit rodina vitaminů B doplněná v našem produktu Stress Management vitaminem C a hořčíkem, která nejenže pomáhá činnosti nervového systému, ale rovněž má pozitivní vliv na metabolismus a činnost imunitního systému.

Detail produktu

Komentáře