Není pochyb o tom, že poslední dva roky přinesly do všech našich životů velké změny a převraty. Konjunkce Saturn Pluto v roce 2020 byla tím, co nakoplo většinu toho, co jsme zažili, do rychlosti. Ale nyní se věci zjemňují – tedy jen trochu!

Po roce 2020, který otřásl základy životních hodnot každého člověka na této planetě, přišel rok 2021, který nás nekompromisně zatlačil k osobní zodpovědnosti za vše ve svém životě. V tuto chvíli stojíme na místě, kdy ztrácíme všechny jistoty a na nic, co jsme byli zvyklí, se nemůžeme spolehnout. Krize zdravotnictví, školství, financí, zaměstnanosti,…

Transformace společnosti pokračuje…

Jsme stále v době přechodu – změny z převládající energie čísla 1 (egoismu a individualismu) do nastupující energie čísla 2 (spolupráci a sounáležitosti), která začala nástupem tisíciletí, začínajícího číslem 2.

Až o r.2030 bude dál velmi intenzivně docházet k potlačování energie jedničky, tj. individualismu a ega. Budou přicházet příležitosti, jak víc spolupracovat, jak se vzájemně víc podporovat, chápat, rozumět si. K těmto konečným postojům budeme vedeni často tvrdě a nepříjemnými procesy, které nám bez kompromisů ukáží, kudy cesta k posunu v lepší svět vede, ale také kudy rozhodně nevede.

Pro nás je tato doba přechodu osobním testem, jak máme nastavený náš vnitřní svět.

Zda jsme pevní ve svém středu, nerozhoditelní ve svých emocích, stabilní ve svém těle. Zda už víme, kdo jsme, co chceme žít a jaké máme potřeby a hranice. Vesmír pro nás přináší ponoření hluboko do našich srdcí a uvolnit cestu pro smysluplnější vztahy se sebou samými, ostatními a penězi.

Tato doba je testem, jak vnímáme vnější svět.

Zda ho vnímáme jako odraz osobního postoje k němu nebo se jím necháváme rozhodit a ovládat. Procházíme testem, jak jsme pružní, jak dokážeme reagovat na změny. Jak umíme plout s energií změny, jak umíme důvěřovat a nechat se vést. Nebo zda proti ní bojujeme a raději bychom zůstali na místě.

Tato doba je testem toho, jak si dokážeme v praxi udržet svůj vnitřní pocit naděje, radosti a víry v lepší svět, který přichází, navzdory tomu, co prožíváme. Jsme testováni v naší důvěře ve Vesmír v praxi, který vše vede ve prospěch všech zúčastněných.

TEĎ je zkouška všechny duchovní poučky prakticky ŽÍT!

Na kolektivní úrovni může docházet k tomu, že nebudeme schopni vidět pravdu o tom, jak se věci skutečně mají. Budeme vedeni k tomu, abychom dbali na to naslouchat své vlastní intuici a nevěřili všemu, co slyšíme.

Druhá polovina roku přinese šanci, kdy se budeme cítit povoláni setřást jakékoli sebeomezující přesvědčení nebo postoje a vkročit do větší svobody a nezávislosti.

Rok 2022 rokem, kdy bychom se měli zaměřit na léčení, duchovní probuzení a přijetí nebo alespoň zmírnění všeho, co se nám projevilo za poslední dva roky. Minulost nelze vrátit zpět, nyní je tu nová cesta vpřed a rok 2022 je náš čas uzavřít mír a začít postupovat vpřed.

Rok 2022 je pod vlivem energie čísla 6

Číslo 6 rok přináší energii hledání harmonie v rodině, v partnerství, ve vztazích s ostatními lidmi, hledání rovnováhy ve vztahu sami k sobě. Půjde o léčení a hledání způsobů, jak být v pohodě. Rokem 2022 proudí spousta energie, která podporuje pomalejší, klidnější a vyrovnanější způsob života. Musíme se smířit s tím, kde jsme, a k tomu nám rok 2022 pomůže.

Léčivá síla roku 2022 nám poskytne prostor k tomu se nadechnout, ulehčit si v našich životech, dostaneme prostor najít klid a soucit. Rok 2022 není jen rokem léčení, ale také duchovního probuzení.

Číslo 6 se týká čištění a léčení ran z minulého života nebo předků. Představuje osvobození od karmických cyklů, které mohou někdy pokračovat v krevní linii. V roce 2022 bude naší lekcí, abychom se nenechali nasát do opakujících se vzorců, které nás poškozují nebo omezují. Budeme muset tvrdě pracovat, abychom zůstali mimo tyto smyčky a osvobodili se do lepšího a vyššího stavu bytí. Přemýšlejte o tom, jaká omezení na sebe kladete, a pak pracujte na jejich uvolnění po malých částech v průběhu roku. Osvoboďte se ze všech klecí nebo krabic, do kterých jste se vložili. Číslo 6 je také spojeno s organizací a položením pevných základů.

Číslo 2022 čteme též jako oddělenou jednu dvojku nulou od dvou dvojek vedle sebe, což je součet číslo čtyři. Půjde tedy o velké výzvy v oblasti partnerství, které budou bolet.

Partnerství, která nestojí na pevných základech, se budou rozpadat.

Budeme vedeni k tomu opustit nefunkční modely v partnerství jako je závislost, lpění na druhém, potřeba druhého ovládat, vlastnit. Partnerské vztahy postavené na jiných důvodech než je vzájemná láska, svoboda a podpora se zbortí. Pokud žijeme ve vztahu kvůli něčemu jinému, než kvůli partnerovi samotnému, např. kvůli dětem, penězům, domu, strachu být sám, budeme vedeni tento vztah opustit.

I partnerství, ve kterých je láska a respekt budou procházet testy.

Budou přicházet situace, kdy budeme konfrontováni s tím, zda to skutečně už umíme být podporujícím a milujícím partnerem. Občas se dostaneme do pochybností, zda to zvládneme, zda není lepší vztah opustit. Ale bude to výzva utvrdit si sám v sobě partnerskou lásku a sílu dál pokračovat ve změně sebe v lepšího a lepšího partnera pro toho, koho miluji a s kým žiji. Každý sám v partnerství v lásce půjdeme víc k sobě, sám sobě na dřeň, a současně spolu s partnerem budeme odkrývat bolavé stránky nás samých i našeho vztahu. Proto buďme trpěliví sami se sebou i s tím, koho milujeme.

Rok 2022 přinese uvědomění v rodinných vztazích.

Budeme přicházet na to, že úzká i široká rodina je místo, odkud pocházíme, odkud jsme vzešli, je to naše hnízdo bezpečí bez ohledu na problémy, které s rodinnými příslušníky máme. Tyto zkoušky budou vesměs nepříjemné, budou bolet, nebudou snadné. Ale znovu to bude otázkou naší vnitřní síly, jak umíme trpělivě číst z okolí sám sebe a trpělivě jít za změnou sebe v lepšího člověka, který je člověkem nové doby. Bude to bolestivá cesta skrze druhé lidi, které milujeme nebo které bychom raději opustili, ale kteří jsou naší součástí, jsou naší rodinou. Začneme se spojovat na úrovni emočního napojení, budeme mít víc otevřená srdce a více zamknuté ego a rozum. Začne nám stačit jen spočinout v rodinném kruhu bez potřeby něco řešit.

Rok 2022 nás povede ke změně vztahů k těm, se kterými bojujeme.

Změní se vztah k těm, kteří tuto společnost vedou, vládnou a určují pravidla. Skrze napojení na vlastní sílu, kdy poznáme, že pro nás osobně není prospěšné dovolit druhými se nechat rozhodit, že nám to nedělá dobře, začneme hledat smíření i s těmi, kteří nás rozčilují a trápí. Půjdeme dál v upevňování si svých hranic, které začneme projevovat pokojně, ale pevně. Začnou se objevovat osobnosti, které nás překvapí svou lidskostí a autenticitou.

Rok 2022 bude přát obchodu, založeném na lásce.

Vesmírné síly nás budou podporovat v kreativních a duchovních projektech, na kterých pracujeme, ale bude třeba držet si uzemnění a zakořenění v naší pozemské realita, protože bude snadné ulétnout z reality.

Všichni, kteří dělají práci, kterou milují, budou úspěšní, vyhledávaní a bude se jim dařit. Všechny obchody a živnosti, které lidé drží z jiných důvodů, než z totálního pocitu lásky k tomu, co dělají, budou drhnout a krachovat. Každý bude konfrontován s otázkou, zda to, čím si vyděláváme peníze, je skutečně to, čím chceme naplnit svůj život. Zda práce, kterou děláme, je činnost, kterou bychom dělali i zdarma. O práci bez lásky budeme přicházet a vše nás bude nutit k tomu najít si své životní poslání, náplň svého dne, dělat to, co skutečně dělat chceme.

Základním mottem r. 2022 je najít vztah sám k sobě skrze vztahy k druhým a změnám, které se dějí.

Jaké hlavní výzvy nese nový rok 2022:

♡ Věnuj se tvorbě harmonie a pohody uvnitř sebe, napoj se na svou duchovní složku

♡ Každý den dělej praktické kroky pro svou radost a spokojenost

♡ Buď trpělivý ve vztahu k ostatním, nedělej rychlá razantní rozhodnutí

♡ Začni dělat to, co miluješ dělat, ale nedělej rychlá rozhodnutí a z práce, která tě živí, neodcházej

♡ Vyhledávej a připojuj se k aktivitám, které jsou v harmonii a lásce

♡ Psychický stres, napětí a nejistotu vyrovnávej zklidněním a meditací.

♡ Ženo – věnuj se své duchovní stránce a ženské roli v partnerství a rodině

♡ Muži – zapři pozornost na hledání toho, co miluješ dělat

Ať trpělivě projdeme zkouškami v pevné víře v sebe a vše, co se děje, jako to nejlepší pro všechny.

Každý rok našeho života je podřízen vibraci určité energie a my si ji můžeme velmi jednoduše spočítat z data našeho narození

A nemusíte být věštci ani mistry astrologie…

Náš život totiž plyne v pravidelných rytmech a energie se přesouvá přesně určenými pravidly.

Nebudeme zabíhat do složitých detailů a vysvětlování, proč tomu tak je…

Jde o to, že celý náš život plyne v devítiletých cyklech, kdy každý rok je postupně pod vlivem vibrace určité energie, kterou můžeme charakterizovat čísly 1 až 9.

Každý váš rok života je od vašich narozenin do těch dalších pod vlivem vibrace jednoho z čísel od 1 do 9.

Máte dvě možnosti – být překvapeni, cože se vám to děje (a být tak obětí náhod a okolností), nebo být připraveni na energii, která přijde, a těšit se na příležitosti a výzvy, které s sebou přinese (a být tak tvůrcem svého života).

Jak si spočítáte, pod vibrací kterého čísla budete mít právě vy rok 2022?

Ebook Můj rok

Děkujeme, že jste s námi a můžeme vám pomáhat!

Miluška a Ivan, vaše empatia s láskou

 

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Super COQ10 Plus: Koenzym Q10 s antioxidanty
Super COQ10 Plus: Koenzym Q10 s antioxidanty

Super CoQ10 Plus vhodným způsobem zajišťuje vaši denní potřebu CoQ10. Tuto látku jsme ještě doplnili dobře známým spolupůsobícím antioxidační triem: betakarotenem, vitaminem E a selenem. S těmito látkami můžete zlepšit svou fyzickou kondici, zvýšit hladinu energie, posílit srdce a imunitní systém a přispět tak k zachování svého zdraví.

Detail produktu

Komentáře