Aura je běžně neviditelné energetické pole, které obklopuje vše živé i neživé.

Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu avra, které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje nás mentální, psychický a duchovní stav.

Při zkoumání aury se přišlo na to, že aura je více či méně vejčitý útvar, který se obyčejně přizpůsobí obrysu fyzického těla, který ale tělo přesahuje o 10 – 30 cm. Je tvořena našimi jemnohmotnými těly. Aura jedince je uzpůsobena individuálně, a proto není rovna žádné jiné.

Aura každého člověka je jedinečná!

Ruskému vědeckému páru Kirlianových se podařilo vyvinout metodu, kterou je možno auru fotograficky zachytit, a to barevně. Jsou-li myšlenky a emoce klidné, mírné a láskyplné, jsou v auře vidět jemné, krásné a jasné barvy a aura svítí zvlášť zářivě okolo hlavy. Ale jakmile se objeví negativní myšlenky, bázeň, deprese nebo závist, změní se barvy v auře v tmavé, kalné a těžké odstíny. Toto tupé, ponuré záření vyvolá v organismu časem stav nemocí a disharmonie.

Každá aura má některou barvu jako základní.

Pokud ještě nevidíte auru (každý je schopen ji vidět, jen je potřeba se učit…), aby jste sami viděli svou základní barvu aury, můžete si pomoci numerologií. Ta přiřazuje každému číslu určitou barvu, přičemž základní barva vaší aury je daná vaším životním číslem.

Řekneme si, jak vypočítáme své životní číslo: (více v Numerologii…)

  • Sečteme všechny číslice v našem datu narození.
  • Součet tzv. „redukujeme“ – znovu rozložíme na jednotlivé číslice a ty opět sečteme.
  • Tak to děláme tak dlouho, dokud nedostaneme jedinou číslici od 1 do 9.

POZOR! Existují dvě výjimky, kdy neredukujeme součet na jedinou číslici. Je to tehdy, jestliže v průběhu výpočtu narazíme na číslo 11 nebo 22. Tato čísla jsou v numerologii známa jako čísla mistrovská, která již dále neredukujeme. Je to proto, že lidé s těmito čísly jsou obdařeni vyšším potenciálem než my ostatní.

Proto sčítáme raději pod sebou, abychom nepřišli o mistrovská čísla.
Příklad: 29. 2. 1944

29 den
2 měsíc
1944 rok
1975 redukujeme 1 + 9 + 7 + 5 = 22
1 červená
2 oranžová
3 žlutá
4 zelená
5 modrá
6 indigová
7 fialová
8 růžová
9 bronzová
11 stříbrná
22 zlatá

(Zde použité barvy písma samozřejmě přesně neodpovídají..)

Význam základních barev v auře:

Červená
Potenciál: Vůdcovství

Je to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.
Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

Oranžová
Potenciál: Harmonie a spolupráce

Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat „vzbouřené vody“. Jsou starostliví, schopní, a praktičtí, drží se při zemi.
Negativní význam oranžové je lenost a lajdáckost.

Žlutá
Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek

Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.
Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

Zelená
Potenciál: Uzdravování

Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.
Negativní charakteristiky zelené barvy jsou nepoddajnost a neměnnost v názorech.

Modrá
Potenciál: Rozmanitost

Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.
Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

Indigová
Potenciál: Odpovědnost za ostatní

Často bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, stravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.
Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci „ne“. Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

Fialová
Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok

Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.
Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

Růžová
Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Bronzová
Potenciál: Humanitární

Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základní barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci „ne“, protože jsou jinak často ostatními využíváni.

Stříbrná
Potenciál: Idealismus

Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé, i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a távají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku.

Zlatá
Potenciál: Bez hranic

Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál.

Každý z nás je zodpovědný sám sobě za stav svého těla v jakékoliv z jeho podob.

Silou ducha a energií vnitřního světla můžeme ve svém životě přivodit situace, kterým se říká „zázrak“ a která také zázrak znamená. Svou vůlí je člověk totiž schopen vyvolat mohutné, duchovní hnutí, a tím i zázraky, protože tato zázračná síla je v každém z nás a je svázaná s duchovní sílou víry, která má stejný význam, jako svítivost vnitřního světla. „Nechat svítit světlo“ znamená přemoci vnitřní blokádu pochmurných myšlenek a negativních citů a znamená to vědět, že má člověk vnitřní energii, která k tomu dává sílu, má-li člověk vůli. Intenzitu vnitřního světla může člověk sám záměrně a velmi trvale ovlivnit, posílit a rozzářit. Pokud se člověk zahalí do jasných světelných myšlenek, zruší postupně veškerou temnotu, která ho obklopuje, a pak pocítí, jak se stává stále více imunním vůči poranění a nepřátelství zvenčí a jak mizí všechny tmavé stíny pozemského zármutku.

Klíč k této tvůrčí síle má každý ve svých vlastních rukou!

Zdroj: Aura – jak ji vidět a rozumět, Richard Webster

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Lutein Plus: Pro zdravé oči
Lutein Plus: Pro zdravé oči

Lutein PLUS je komplexní přípravek, který jsme vyvinuli k ochraně zdraví očí. Zatímco borůvky jsou známé hlavně díky svým výsledkům v tradiční medicíně, lutein a zeaxanthin jsou nejdůležitější sloučeniny ve žluté skvrně, části očí, která zodpovídá za ostrý zrak. Tím, že se chovají jako „filtr“, chrání zdraví sítnice před škodlivými účinky ostrého světla a UV; mohou oddálit stárnutí očí a snížit riziko věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

Detail produktu

Komentáře