Není to tak dlouho, co jsme poprvé slyšeli o „zázraku“ mezi umělými sladidly

zaručeně prostém jakýchkoliv vedlejších účinků na zdraví, a proto doporučeníhodném i pro malé děti a těhotné ženy – o aspartamu (E-951, E-953, NutraSweet atd.).

Nyní vychází najevo, že to vše byly lži, že se naopak jedná o látku zdraví a životu velice nebezpečnou!!!

Logicky se ptáme, jak je vůbec možné, že něco tak nebezpečného projde a je schváleno naším Státním ústavem Kontroly léčiv (SUKL). Ti, kteří se zabývají výrobou a prodejem přírodních léčivých prostředků a doplňků, vědí, jak je těžké získat všechna osvědčení, povolení, certifikáty atd., aby mohli prosadit na trh skutečně dobrou věc. Odpověď je celkem jednoduchá:

Zájem moci a peněz je nadevše! Zdraví a život nás všech nezajímá nikoho!

Pokud používáte aspartam a máte časté bolesti hlavy, občasné deprese, nezřetelné vyjadřování, výpadky paměti, fibromyalgii, ztráty citu nebo bolesti vystřelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratěmi, pocity úzkosti, chronickou únavou, přechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vločkami, odchlípením sítnice, záchvaty nebo bušením srdce, můžete mít

Aspartamovou chorobu (Aspartame Disease)!

Mnozí lékaři prostou otravu methylalkoholem z aspartamu diagnostikují jako sklerózu multiplex.

Kardiaci pozor: aspartam je příčinou abnormální činnosti srdce a může vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti.

Účinky aspartamu, i když je přijímán jen ve velmi malých dávkách, mohou v těhotenství poškodit plod. Poruchy v souvislosti s aspartamem se u lidí projevují už při tak malých dávkách, jaké jsou obsaženy v jediné žvýkačce. To může znamenat, že např. pilot, který pije dietní „light“ limonády nebo si dá žvýkačku, je náchylnější
k závratím nebo epileptické aktivitě indukované míháním. Všem takovým pilotům hrozí, že se stanou oběťmi náhlých výpadků paměti, závratí během letu a postihne je postupná ztráta zraku. Piloti, kteří dostali epileptické záchvaty v pilotních kabinách strojů komerčních leteckých společností přišli o lékařská uschopnění k létání a tři
z nich v tomto roce na aspartam zemřeli.

Monsanto Chemical Co. prodává aspartam jako NutraSweet a EQUAL. Na trh je však dodáván různými producenty i pod jinými názvy.

Následující informace se týká především Ameriky, ale situace v Evropské unii je víc než podobná.

51 % léků schválených Federální agenturou pro potraviny a léčiva představuje vážná rizika a může vyvolat nepříznivé reakce, vedoucí k těžké trvalé invaliditě či úmrtí.

CDC, John.s Hopkins University a New Persey School of Medicine odhaduje, že na předepsané léky umírá ročně 80 – 120 OOO Američanů (to je ovšem pouze oficiální odhad, neoficiální počet je mnohonásobně vyšší). Toto zvěrstvo souvisí jen s penězi a už nemá vůbec nic společného se zdravotnictvím. Firma Monsanto vytěží ze svého toxického aspartamového dolu přinejmenším miliardu ročně. Proč ale FDA i jiné světové organizace povolují smrtící drogy? Protože nepracují pro občany, ale pro průmysl.

Aspartam je vinen

Molekula aspartamu se skládá ze tří složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu a metylalkoholu. Jakmile je jednou v těle, metylalkohol (dřevný líh, který zabil nebo oslepil tisíce lidí propadlých těžkému opilství) se přemění na formaldehyd a pak na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina, karcinogen třídy A. Fenylalanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození mozku.

Původní zpráva FDA uvádí 92 zdokumentovaných symptomů, včetně snížení citlivosti, otupělosti, bolesti hlavy, únavy, závratí, nutkání k zvracení, bušení srdce, přírůstku na váze, stavů omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty paměti rozostření zraku, unáhleného jednání, návalů částečné slepoty, ušních šelestů, bolesti kloubů, depresí, výpadků sluchu, křečí, závislosti; ztráty chuti, nespavosti, celkové sešlosti organizmu.

A to vše jen kvůli chamtivosti a profitu několika málo jednotlivců.

Kvůli nedostatku prostoru zde nezvažujeme možné reakce aspartamu s léčivy!

Jedním z rozhodujících testů, jimž byl aspartam podroben kvůli schválení, byla celoroční zkouška orální toxicity na opičí mláďata (SC 18862). „U všech zvířat se při středním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty.“

Jinými slovy: tento ze všech nejpodstatnější výzkum prokázal, že aspartam vyvolává u opic epileptické záchvaty, které po přerušení dodávek aspartamu ustaly.

Když se opice „neúčastnily žádných dalších testů s aspartamem, opět se uzdravily.“

Některá další závažná onemocnění a postižení spouštěná aspartamem

Mozkové nádory, sclerosisi multiplex (MS), epilepsie, fibromyalgie, chronická únava, Graves-Basedowa choroba, Epstein-Barrova choroba, Parkinsonova a Alzeheimerova nemoc, cukrovka, mentální retardace, lymfoma, vrozené vady, systémový lupus (erithematodes), nevyjímaje – smrt.

Výzkumníci v Massachusettském technickém institutu zkoumali 80 osob trpících epileptickými záchvaty v důsledku konzumace aspartamu. Community Nutrition Institute oznámil: „Těchto 80 případů naplňuje definici o bezprostředním ohrožení veřejného zdraví vyžadující, aby FDA neprodleně nařídila stažení takového produktu z trhu.“ Amerika zažívá děsivý nárůst případů epilepsie. Fenylalanin z aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vůči těmto záchvatům a blokuje produkci serotoninu. Národem se valí vlna násilí, které výzkumníci zčásti přisuzují nízké hladině serotoninu v mozku. To s sebou nese deprese, návaly zuřivosti a paranoiu. Nutra Sweet není potravina: je to sladký jed.

Potraty a neplodnost

Tkáň plodu nesnáší metylalkohol a fenylalanin. Dr. James Bowen označil NutraSweet za „instantní prostředek regulace porodnosti“. Je skličující sledovat, že fertlitní kliniky zaplavuje příval nešťastných žen usrkávajících dietní limonády.

Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky, Dr. Lois Elsas, ve svém svědectví před kongresem v roce 1987 prohlásil: „Aspartam je velmi dobře známý jako toxin poškozující nervovou tkáň a látka působící vznik vývojových deformací (způsobuje vrozené vady). Aspartam má neodvolatelně nepříznivé účinky na vývoj dětského či fetálního mozku. Placenta koncentruje fenylalanin, a to způsobuje mentální retardaci.“

Při mnoha testech bylo zjištěno, že aspartam vytvářel nádory prsů a mozku u zvířat. Rakovina prsu je tedy dále umocňována!

Jak Amerika zdecimovala vlastní armádu

Podle Národní asociace výrobců nealkoholických nápojů (NSDA) se aspartam už při 30°C začíná vysokou rychlostí rozpadat. Náklaďáky naložené dietními limonádami stály v průběhu operace Pouštní bouře po celé týdny pod horkým arabským sluncem a v důsledku toho si tisíce zdravých amerických mužů a žen po celé měsíce pochutnávaly na formaldehydovém koktejlu. Po návratu domů se u nich najednou objevila skupina příznaků choroby, nazývané „syndrom války v Perském zálivu.“ Aspartam zde samozřejmě není jediným, ale možná rozhodujícím činitelem oslabení imunity; nemalou roli sehrál samozřejmě i ochuzený uran a psychické vypětí.

Epidemie obezity nejen v Americe

Zásoby formaldehydu se ukládají v tukových buňkách, obzvlášť na kyčlích a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet připuštěn na trh, epidemie obezity doslova explodovala! Chcete-li být pěkně tlustí, pijte hodně Coly light! Později k tomu můžete dostat ještě cukrovku, oslepnout, podlehnou chronické únavě, roztroušené skleróze; depresím a nakonec přijde „sladká“ smrt …

Americké sdružení diabetiků, které od NutraSweet dostává miliony dolarů, ignoruje varování diabetického odborníka Dr. H.J. Robertse, který shrnul 58 diabetických reakcí aspartamu:

„Radím všem pacientům s cukrovkou a hypoglykémií, aby se důsledně vyvarovali konzumaci aspartamu.“

Nervový chirurg Russell Blalock ve své knize“ Excitotoxins, taste that kills“ (Excitoxiny, chuť která zabíjí) píše: „U aspartamu mne vážně znepokojuje jeho souvztažnost s mozkovými, stejně jako s pankreatickými, děložními a vaječníkovými nádory a skutečnost, že provokuje takové množství syndromů k nerozeznání podobných příznakům Alzheimerovi choroby.“

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E 951 je nejsmrtelnějším toxinem v naší společnosti kvůli své všudypřítomnosti v tisících jídlech a doplňcích, jako třeba dětských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes už téměř na každém stole místo cukřenky v restauracích. Jsme dopováni miliony kilogramů ročně.

COCA – COLA – Sladký jed

Článek v atlantském deníku Constitution, listu domovského města Coca-Coly, provázela fotografie zmačkané plechovky od Coca-Coly light naznačující tragický konec společnosti, kdysi považované za „nejpodivuhodnější firmu na světě.“ Dnes už není ani na seznamu. Odbyt klesá, zisky se hroutí a zanedlouho bude propuštěno 6000 zaměstnanců. V celé tragédii jde ale o více než o 6000 pracovních míst; týká se to stovek milionů nepatrných (spíše nevědomých) postižených – nevinných konzumentů po celé planetě.

Pijáci tzv. „light“ nápojů si přímo koledují o utrpení. I když FDA vypočítává v utajené zprávě 92 chorobných symptomů, za žádnou cenu nechce přiznat, že hlavním zdrojem těchto chorobných stavů je aspartam, zejména ten v „dietních“ limonádách. Nejtěžším příznakem uvedeným na jejím seznamu je smrt …

Dietní kola obsahuje jed, který je nadto i návykový.

Některé oběti ho pily až několik litrů denně a měly ho i na nočním stolku. Kdyby to však Coca-Cola znala, změnila recept a aspartam odstranila ze svých nápojů, začal by se na ni svět hojit a firmu by okamžitě zničila vlna nenávisti a pomsty všech těch zmrzačených a truchlících. Proto platí: zatloukat, zatloukat a zase zatloukat bez ohledu na to, kolik lidí se zdevastovaným zdravím ještě přibude.

Atlantská firma ovšem není sama, aspartam obsahuje spousta dietních nápojů a produktů. Navíc je aspartam návykový, velmi nestálý a proměnlivý, zejména v případě nápojů plněných do plechovek. Už od cca 30°C se rozpadá, původní substance mizí a objevuje se formaldehyd, metylalkohol, kyselina mravenčí, diketopiperazin a další toxiny.

„Light“ nápoje a výrobky způsobují obezitu!

Firma Coca-Cola velmi dobře znala veškeré zápory a negativní účinky aspartamu, nespokojena však s čísly z prodeje cukrem ochucené vody obohacené o kyselinu fosforečnou nakonec pod tlakem konkurence neodolala a přešla na recepturu nazvanou „Light“. Návyková substance okamžitě znásobila poptávku, takže zisky okamžitě převýšily všechny dosavadní grafy prodeje a spolu s nimi, paradoxně, přibývalo otylosti. Lidé pijící „nízkokalorické dietní nápoje“ totiž začali tloustnout, protože nekalorický aspartam potlačuje tvorbu serotoninu, a to vyvolává touhu po uhlohydrátech. Náš mozek je totiž naprogramován tak, že když zjistí sladkou chuť, očekává kalorie a uhlohydráty. Když je nedostane, spustí pocit hladu.

Bohudíky spotřebitelské akce celosvětově odhalily účinky aspartamu a miliony lidí se dokázaly zbavit návyku. Zisky Coca-Coly spadly o 37%, její ředitel rezignoval a rok poté se firma Monsato pokoušela prodat svou pobočku NutraSweet.

Než příště sáhnete po dietním nápoji nebo jiném „light“ produktu, vzpomeňte si prosím na tyto řádky, vaše tělo vám poděkuje.

Zdroj: V. Vít: Rozhodujte o svém zdraví

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Organic Noni: Organické Noni s biocertifikátem
Organic Noni: Organické Noni s biocertifikátem

Morinda citrifolia (která se v polynéských jazycích nazývá noni) je exotické zvláštní ovoce, které obsahuje několik životně důležitých látek. Polinesian Noni a Organic Noni jsou komplexní přípravky navržené k podpoře vašeho zdraví, bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Podporují zdravou činnost buněk a jejich normální dělení; kromě toho snižují zánětlivé procesy v těle. Přispívají k detoxikační funkci jater a mají rovněž antibakteriální, protivirové a protiplísňové účinky. Plody Organic Noni pocházejí z kontrolované ekologické farmy a jsou ochuceny malinami z organické farmy. Zatímco původ Polinesian Noni je v nezkažené přírodě, zdrojem plodů v Organic Noni jsou farmy s biocertifikátem.

Detail produktu

Komentáře