Lidstvo je duha bytostí, jež tančí kolem mandaly Země a drží se za ruce v radosti a vděčnosti za dar života. Osho

Mně moc pomohlo užívat si život odpovědi na 4 otázky, které jsem si položila:

1. Kdo jsem?

2. Kde jsem?

3. Proč jsem právě tam, kde jsem?

4. Co s tím budu dělat?

Napadlo mě, jestli vy znáte odpovědi na tyto 4 otázky.

Ve stručnosti já jsem pochopila, že jsem duše, která se narodila sem na Zemi dobrovolně, abych se něčemu učila a zvolila jsem si přesné místo i podmínky, aby má škola byla přesně pro mě nejlepší, a tak vím, co mám dělat – prostě zvládat své životní výzvy, které jsem si tu dala.

Tohle uvědomění pro mě bylo zásadní. Nebojím se ničeho, protože vím, kdo jsem, kde jsem, proč tu jsem a co mám dělat.

Je to totální osvobození od všech strachů, které se mi snaží naimplementovat okolní společnost a která se mě snaží ovlivnit, abych se zařadila do řádných škatulek a ctila cizí pravidla.

Všechny ty škatulky a cizí pravidla nás NE sjednocují, ale uniformují. Snaží se vzít z nás naši jedinečnost.

Každý z nás ale máme jiné odpovědi na své 4 otázky! Každý tu máme něco jiného na práci!

Proto je třeba se osvobodit od společných pravidel, vytvořit si svá podle svých 4 odpovědí a ta žít.

Protože koncept života je o spolupráci a souznění, a doplňování jeden druhým, o realizaci naší jedinečnosti.

Uniformovaní lidé, kteří jsou stejní, svádí boj, protože pokud jsme všichni stejní, pak chceme stejné věci, kterých je málo. Stejnou práci, stejně peněz, stejné věci, které nás uspokojují.

Pokud každý bude vděčný za dar svého vlastního života, bude ho ctít tak, jak ho má a bude ho oslavovat, tak vytvoříme ráj na Zemi.

Ty, já a každý další člověk ve své jedinečnosti jsme svět.

Oslavujme to, čím přispíváme do vztahu tady a teď!

Když všichni lidé na celé Zemi oslavují, tančí a zpívají, jsou v extázi ze svého života, opilí vědomím svého božství, neexistuje možnost žádné globální sebevraždy, nic se nám jako lidstvu nemůže stát.

Může snad být v takovém veselí a s takovým množstvím smíchu, s takovým psychickým i fyzickým zdravím, s takovou přirozeností a spontánností, válka…?

Dostali jsme život k tomu, abychom tvořili, radovali se a oslavovali.

Když pláčete a naříkáte, když jste zoufalí, jste sami. Když oslavujete, podílí se na tom celá existence.

♡ Pouze v oslavování může dojít k setkání s nejvyšším, s věčným.

♡ Pouze oslavováním můžeme přesáhnout kruh zrození a smrti.

Nastává období komunikace, sdílení bohatství, které do celku přináší každý z nás. Není zde žádné lpění, žádná chamtivost. Je to kruh bez strachu a pocitů nadřízenosti nebo podřízenosti.

Když poznáme společný zdroj celého lidstva, společný původ našich snů a tužeb, nadějí a strachu, vidíme najednou, že jsme všichni spojeni ve velkém zázraku existence.

Když dokážeme spojit své nezměrné vnitřní bohatství k vytvoření pokladu lásky a moudrosti přístupné všem, budeme spojeni v nádherném obrazci věčného stvoření.

Pokud se chcete osvobodit a naučit se radovat z toho, co máte teď, tak si udělejte TEST: 7 podmínek šťastného života a podívejte se na pár videí zdarma na Radovat se je láska

Jsme šťastni, že vám můžeme pomáhat radovat se!

s láskou vaše Empatia

Komentáře