Ve všech programech Akademie celostního zdraví vás učíme stát se vědomými a vidět sám sebe v souvislostech. Chápat řád přírody a Vesmíru a vidět se jako jeho součást.

Je mnoho diagnostických metod, jak pochopit sebe, jak poznat, co je pro mne dobré, a co kdy dělat nejlépe a proč.

Jednou z metod je učení o tatvách

Tatvy jsou ve svém překladu v podstatě hodinami, které určují a ovlivňují veškeré děje našeho života.

Slovo „tatva“ znamená: „ to jsi ty, pravda, podstata a skutečnost všech jevů“.

Zasvěcenci praví, že každý člověk, jemu se podaří pránu a tatvy ovládnout, stává se pánem svého osudu.

Soustředění, prováděné za určité správné tatvy, přinese mu vždy to, co potřebuje. Nauka o tatvách  je více než 10 000 let stará a vznikla v duchovních oblastech Indie.

Tatvy jsou pro člověka příznivé a nepříznivé.

Základních tatev je pět: Akaša, Wayu, Tedžas, Pridhivi a Apas.

Každá z nich má trvání (proudění ve vesmíru) 24 min. Každá má svou barvu a své specifické vlastnosti.

Tatva je časoprostorový údaj, který vypovídá o tom, kam je do prostoru nasměrována Země.

Při výpočtech vycházíme z toho, kde jsme a jaký je čas. První tatva Akaša začíná při východu slunce.

Akáša

Tato tatva je tatvou ničení. Veškeré chyby v rozhodování a ničení se dějí v této tatvě. Přináší smrt a ztráty, podléhá vlivu saturnu, je vykonavatelem karmy. Když vibruje Akaša, není dobré činit předsevzetí a taky nic významného nekonat.

– jídlo: nemá se jíst, matky nekojit

– početí: velmi nepříznivé jak pro matku, tak pro dítě

– zasnoubení a manželství: neuzavírat , rozchod, nebo katastrofa

– přátelství: vzniklé v Akaši  brzy končí, smutek

– umělecká tvorba a studium: nikdy nezačínat

– modlitby: nemají obsahovat prosby

– zábava: nemá úspěch

Vliv se zesiluje zejména v sobotu

+ léky: černé masti

+ sluch: při vládě Akaši  vynikající

Wayu (Vayu)

Je manifestací života směrem kupředu, vliv vesměs nepříznivý. Při vládě Wayu vznikají lži, nadávky, podvody, lsti, závist, nenávist, lakomství.

Je to tatva sebevrahů, mají v ní svůj původ zločiny. Podléhají jí vrahové, podvodníci a nepoctiví obchodníci. Zoufalci snášejí svůj osud až do začátku její vlády a v době její vibrace ukončují svůj život nebo jinak zločinně jednají. Při její vládě dávejme pozor na své vlastnictví a majetek.

– rozhodování: jen o malých věcech, přechodném účinku

– zasnoubení a sňatky: neuzavírat

– koupání: nedoporučuje se

– nákupy: nenakupovat, utrpení ztráty

– zaměstnání: nevstupovat ani do jednání o novém zaměstnání, nenajímat ani nové pracovníky

+ cestování: výstupy do kopců začínat v její vládě

+ duševní práce: činit vážná předsevzetí a jiné duševní práce

Vliv Wayu se zesiluje ve středu.

Tedžas (Tejas)

V Tedžas jsou ovládány hlad, žízeň, spánek, teplo a zrak. Slabí (hubení) lidé nemají v této tatvě jíst. Tatva tělesného vývinu, volnosti a práce. Všechna jednání bývají nadšena, ohnivá až plamenná. Energii a sílu, v neduchovně založeném člověku vzbuzuje zlost, hněv a žárlivost. Takový člověk se má jejího vlivu chránit, jinak vyvolává hádky, války, souboje a spory. Je tatvou bytí a tvoření, svobody a zdatnosti práce.

– cestování: úrazy, nepříjemnosti, železniční a jiná neštěstí, oheň mohou nabýt v této tatvě značných rozměrů a následků

– nemoci: špatná činnost organizmu, vznikají horečky a chvění. Nemoci jsou velmi nebezpečné a mohou i špatně skončit. Všechny nemoci je třeba léčit, když proudí Apas.

– manželství: přinášejí domácí mrzutosti a nedorozumění, problémy i v těhotenství.

+ obchody: zejména velké, vznikají a dobře se daří v této tatvě – obchody se železem

+ koupání: kdo se při vládě Tedžas koupe ve studené vodě, nikdy se nenachladí.

+ tělnatost: korpulentností těla trpí srdce, hrozí nebezpečí mrtvice – pokrmy požívat výhradně v době vibrace této tatvy, pak je naděje, že bez lékařských kúr a tělocviku dosáhneme úplné změny organizmu i vzhledu.

Vliv tatvy Tedžas se projevuje nejvíce v úterý a neděli.

Pritivi (Prithivi)

Je to tatva radostného života, přátelství, lidskosti, spravedlnosti, veselosti, smíchu, vzrůstu, výsledků a univerzální lásky. V této tatvě se velmi zřídka vyskytují a stávají zlé činy a jednání. Co se v Prithivi počíná, bude trvale šťastné a člověku vždy příznivé. Prithivi je tatvou rodinné lásky.

+ zdraví

+ léky: zesiluje léčivý účinek

+ jídlo: vhodná doba na přibrání ( – Tedžas )

+ matky: vhodná doba kojení (bez problémů zažívacích )

+ nemocní: úleva, při onemocnění žaludku schopnost udržet potravu

+ láska, přátelství, manželství: platná a šťastná

+ děti počaté a narozené: šťastné a milující

+ umělci: počínat tvorbu

Vliv tatvy Pritivi se projevuje nejvíce ve čtvrtek.

Apas

V této tatvě vzniklé bouře a stávky nebudou mít dlouhé trvání, vzniklý oheň nenabude větších rozměrů a nezpůsobí větší škody. Blesk v této tatvě sotva uhodí. Umělci mají v této tatvě dostatek intuice k tvorbě, vynálezům a vyvíjí smysl pro krásu a umění.

+ jednání a rozhodování: jen krátkodobějšího charakteru

+ cestování: veškeré cesty a plavby by měli být zahájeny v této tatvě

+ peníze: ukládat, losy, sázení, spekulace, předsevzetí v této tatvě

+ zábavy: počínat v Apas ( však pitky začínané v Apas končí značnou opilostí )

+ děti zrozené a počaté: šťastné a blažené

+ sexuální láska: ovládá početí a tělo ženy, nemá problém s otěhotněním ani těžkosti s porodem, možnost dosažení úplného sexuálního spojení muže a ženy

Vliv tatvy Apas se projevuje nejvíce v pondělí a pátek.

 

Kdy je aktuálně která tatva, najdete například na https://tatvy.neco.cz/

S láskou vaše Empatia

Kam dál?

K tématu do naší poradny

2. čakra Akné, akné, akné Autismus

Do našeho e-shopu

C 1000 s prodlouženým vstřebáváním - tělo si vezme v dobu, kdy ho potřebuje
C 1000 s prodlouženým vstřebáváním - tělo si vezme v dobu, kdy ho potřebuje

C 1000 Plus podporuje ochrannou aktivitu našeho imunitního systému za pomoci mega dávek vitaminu C s prodlouženým vstřebáváním a organických šípků, které zvyšují jeho účinky během kritického období, kdy to naše tělo nejvíce potřebuje. Kromě toho přispívá rovněž k normální tvorbě kolagenu, podporuje udržování zdravých cév, kostí, chrupavek, zubů, dásní a kůže.

Detail produktu

Komentáře