Ženy, právě teď máme šanci nejvíce ukázat své ženství!

Už vás slyším, jak říkáte:

„Právě teď? Když musím péct, gruntovat, nakupovat, chystat? V tom nejhektičtějším období celého roku?“

Ano, právě teď!

Uvědomme si, co je vlastně život, přece reálný trénink. Cokoliv potřebujeme natrénovat, vždy je to nejpoučnější ve chvíli, kdy to je nejtěžší. Víme přece dobře, že je mnohem přínosnější pro náš posun reálně udělat třeba jen jednu věc, jednu změnu v tom, co jsme doposavad dělali nějak, než o tom dlouze povídat 🙂

Co je úkolem ženy? Tvořit harmonii, zjemňovat sebe i druhé, projevovat city, usmiřovat hádky, druhým hladit rány, být náručí a být k dispozici.

Kdo vytvoří vánoční pohodičku? Nikdo jiný, než my.

A myslíte, že jde jen o ten jeden den, ten Štědrý den? Vůbec ne….

Pamatuji si na své dětství, milovala jsem Štědrý den, resp. večer, ale to předtím byly dny hrůzy a šílenství, stresu, pečení, nakupování, shánění, napětí, dohadování, povinností,… Skoro jsem přijala to, že Štědrý večer musí být jaksi vykoupen tím šíleným před ním…. nemusí.

Štědrý večer se všichni mají rádi, zapomínáme na vše špatné mezi námi, jsme naměkko a máme větší pocit blízkosti. Není to ale málo jen jeden den?

Zkusme začít dneska 🙂

Přijměme tedy, že jsme to my a nikdo jiný, kdo vytváří pohodu vánoc.

Pak si uvědomme, co my samy potřebujeme k takové pohodičce mít. Je to vygruntovaná půda nebo dvacet druhů cukroví? Když ne, tak proč to děláme?

Zkusme si připomenout, oč vlastně o vánocích jde.

Doba předvánoční je dobou, kdy příroda se stahuje do svého nitra, odkládá vnější šat a stahuje se do sebe.

♥ I my bychom se měli zbavit všeho nepotřebného

(ne náhodou je podzim dobou očisty tlustého střeva) nejen vně nás formou úklidu (úklid by měl být ve smyslu zbavení se toho, co již není třeba, vrácení všeho, co jsme si půjčili), ale především uvnitř, vyrovnat se se starými křivdami a vyčistit duši od všeho, co již nepotřebujeme.

♥ Vánoční doba je doba přání a proseb,

nového počátku, semínek, zárodků, nového roku.

Při výběru cukroví pamatujme, že jde o symboly, kterými si přitahujeme do příštího roku to, co bychom rádi a co je pro nás důležité. Cukroví ve formě květin, ovoce, zvířat je symbolem semínka všech těchto věcí, které chceme, aby se s novým jarem opět narodily. Tvar rohlíčku je symbol citů, kolečko Slunce a život, energie života. Naplněné košíčky symbolizují hojnost a blahobyt, kuličky celistvost, úplnost a zdraví.

♥ Ženy, uvědomme si, že nikdo jiný se o vánoční pohodu nepostará.

Uvědomme si, že to, jak budeme přistupovat k vánočním tradicím a tomuto období vůbec dnes my, tak to předáme dalším generacím. Nenechme do těchto úžasných a hlubokých tradic zaplétat něco, co tam vůbec nepatří, např. symboly erotiky a sexu. Pokud hloubku symbolů nepochopíme my a nebudeme je udržovat a předávat dalším generacím, nikdo druhý to za nás neudělá.

♥ Na Svátek Barbory

měly bychom mít ve váze větvičky třešní nebo višní, které nám do vánoc krásně vykvetou. Je to symbol nového počátku, víry, že ačkoliv suchá větvička vypadá jako neživá, je v ní ukryto mnoho do budoucna, co se jednou projeví – a krásně.

Je to symbol naší víry v budoucí svět, krásný svět.

♥ Začněte zdobit, je advent.

Ověste dům zelenými větvemi jehličnanů, symbolem sepjetí s přírodou, předzvěst vánočního stromku jako symbolu plodnosti, falusu. Pořiďte si adventní věnec jako symbol všesouvisejícího života, rozestavte svíčky a každý večer rozsvěcejte jako symbol naděje a víry v prosvětlenou budoucnost. Provoňte svůj dům přírodními esencemi jako ujištění, že do přírody patříme.

♥ Mikuláš.

Dejme našim dětem do mikulášského koše skutečně jen ty symboly – ovoce, ořechy, brambory.

Jen na okraj – víte o tom, že čokoládové figurky jsou vyráběny z nejméně kvalitní čokolády? Tolik milujeme své děti, že jim je klidně kupujeme? Není lepší koupit ovoce, které bychom jim běžně nedopřáli? Nebo kvalitní čokoládový bonbón z výběrové čokolády? Proč ne jen tři? Musí být nadílky plný pytel? Neučíme tím také děti skromnosti a schopnosti radovat se z mála a být šťastný s tím, co mám právě teď?

♥ Je úžasné, že pokud se vrátíme zpět ke starým tradicím, nejenže podpoříme duchovní posun všech lidí, nejen těch nám nejbližších, ale všech, ale zpětně pomůžeme samy sobě! ♥

Nebo je fajn leštit okna ve dvou stupních pod nulou? 🙂

Úžasné předvánoční období plné lásky, pohody, úsměvů, radosti, objímání a sdílení přeje ze srdce vaše Empatia

Komentáře