Jednou z nezbytných látek pro život je fluor.

Potřebujeme ho pro zdravé kosti a zuby. Je to ale prvek, který potřebujeme do organismu doplňovat nebo nám stačí ho získávat přirozeně ze stravy a vody? Nebo ho máme dokonce přebytek? A že snad takový přebytek, že by nám mohl škodit?

Fluoridy v prevenci zubního kazu

Rozsáhlé reklamy výrobců zubních past přesvědčují veřejnost ve všech vyspělých zemích světa o tom, že fluorid je nezbytný pro ochranu chrupu. O důležitosti fluoru pro prevenci zubních kazů již u malých kojenců nás přesvědčují i dětští lékaři a zubaři. Ale to opravdu tak? Není to zase lež, která je  nám z určitých důvodů podsouvána?

Dlouhodobý příjem fluoridů je zdraví nebezpečný

Vědecké studie prokazují, že dlouhodobý příjem fluoridů přesahující jedem miligram denně může ovlivnit vývoj mozku, mentální aktivitu, inteligenci a vznik psychiatrických onemocnění. Dlouhodobý příjem fluoridů může být příčinou řady závažných onemocnění.

Švédský fyziolog Kai Roholm již v roce 1937 upozornil na zdravotní a mentální problémy zaměstnanců továren na výrobu hliníku, kde se vyskytuje gluorovodík a fluorid ve zvýšené koncentraci. U těchto lidí se projevil výrazný pokles mentální aktivity, oslabení paměti, neschopnost koordinace myšlenek a snížení schopnosti psát. Uvedené symptomy se zhoršovaly s věkem, a to i mnoho let po odchodu z továrny.

Fluorid jako produkt zbrojení

Minerály obsahující fluor, zejména fluorit, se staly strategickým materiálem v době druhé světové války i v poválečném rozvoji průmyslu. Průmyslové společnosti spotřebovávaly každý rok tisíce tun fluoritu k přípravě obohaceného uranu.

Po skončení války prováděla v USA nové pokusy s působením fluoridů především vojenská chemická služba. Studie z tohoto bdobí byly před zveřejněním výrazně cenzurované Atomovou komisí z důvodů státní bezpečnosti a byly vyškrnuty veškeré nálezy nežádoucích účinků. Prokázání škodlivých účinků by totiž ohrozilo další rozvoj nukleárních  zbraní, a to si nemohla americká armáda dovolit.

Neurotoxické účinky fluoridů u dětí

Obavy před vlivem fluoridů na vyvíjející se dětský mozek vyjádřil v 70. letech minulého století i nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 2000, švédský profesor neurofarmakologie Arvin Carlson, který usiloval o zrušení fluoridace pitné vody ve Švédsku. Potvrzení jeho obav přinesly teprve nedávné studie. Studie o vlivu fluoridů na poškození mozku představují v současné době jednu z nejaktivnějších oblastí výzkumu fluoridové toxicity. Narušení vývoje mozku i celkové zpoždění nitroděložního vývoje bylo pozorováno při vyšetření embryí a plodů po umělém přerušení těhotenství v mnoha endemických oblastech Číny. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoridu velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoridu v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj se opožďuje.

V průběhu posledních dvou desetiletí bylo publikováno 18 studií z Číny, Indie, Iránu a Mexika, které dokumentují snížení IQ u školních dětí v oblastech s vysokým obsahem fluoridů v pitné vodě. Na základě těchto studií bylo odhadnuto, že ke snížení IQ u dětí dochází již při dlouhodobém používání vody obsahující 1,8 mg fluoridu v jednom litru. V oblastech se zvýšeným obsahem fluoridů měly děti nižší IQ v porovnání s oblastmi s nízkým obsahem fluoridů – 56% dětí z těchto oblastí vykazovalo IQ nižší než 80.

Nejlepším důkazem toho, že zvýšený příjem fluoridu není v časném vývoji novorozenců nezbytný, je fakt, že mateřské mléko má velmi nízkou koncentraci fluoridu (0,005-0,01 mg/l). Umělá dětská výživa má však obsah fluoridů až 200x vyšší (7,13).

Fluorid v životním prostředí

Fluorid se v přírodě vyskytuje pouze vázaný v různých minerálech. Po druhé světové válce se začala rychle rozvíjte chemie fluoru a nastal rozvoj některých průmyslových odvětví, která zpracovávají sloučeniny fluoru ve velkém množství. Tuny fluoridů se tak dostávají do životního prostředí, do vody, půdy i potravin. Ke znečišťování životního prostředí fluoridem přispělo zejména jeho využití v technologii přípravy obohaceného uranu, nutného na výrobu atomových zbraní i uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu feonů por chladicí náplně do chladniček a pro hnací plyny, široce používané při výrobě nejrůznějších sprejů. Velká množství fluoru začal spotřebovávat elektronický a farmaceutický průmysl. Zcela nové a bouřlivě se vyvíjející odvětví farmaceutického průmyslu představují léky, v jejichž molekule je zabudován jeden či více atomů fluoru, který se může při jejich biotransformacích v těle uvolňovat. Mnohé z fluoridovaných léků však musely být staženy z trhu por svou hepatotoxicitu (poškození jater) a neurotoxicitu (poškození nervové soustavy).

Velká množství fluoridů se dostávají do půdy také s rostoucí spotřebou minerálních hnojiv, zejména fosfátů z Afriky a Floridy. Fluoridy se pak dostávají do rostlin a rostlinných i živočišných produktů. Mnohé potraviny a nápoje obsahují v současné době taková množství fluoridů, která mnohonásobně překračují jeho bezpečnou denní dávku 1-2 mg. Jak je zřejmé z rozsáhlých údajů v odborném tisku i na internetu, značné množství fluoridů obsahují také různé nápoje, zejména citrusové a grapefruitové džusy.

Zubní fluoróza jako indikátor nadměrného příjmu fluoridů

Za první viditelnou indikaci toho, že se v těle hromadí nadbytek fluoridů, je považována zubní fluoróza, která se projevuje černáním zubní skloviny a následným zničením zubu. Zastánci fluorizace vody ji považují za „kosmetický defekt“ bez dalších vážných následků pro zdraví. Dlouhodobé zatížení fluoridy dokonce vyvolává i kosterní fluorózu, kterou trpí 2,7 milionu lidí v Číně a více než 6 milionů lidí v Indii v oblastech se zvýšeným obsahem fluoridu ve spodních vodách. Zvýšený přijem fluoridů je také spojován se zvýšeným výskytem zlomenin kostí, zejména krčů stehenní kosti, a s řadou dalších nemocí.

Zatímco ve většině evropských zemí byla fluoridace vody zastavena (u nás v roce 1993), v USA je fluoridovanou vodou zásobováno 60 – 70% populace, v Austrálii, Kolumbii, Irsku, Singapuru a na Novém Zélandě je to přes 50% obyvatel. Vlastně se do vodáren – do pitné vody, ukládá průmyslový odpad s fluoridem. Je to totiž ekonomicky výhodnější, protože jeho likvidace by byla mnohem nákladnější.

Je evidentní, že v zemích s fluoridovanou vodou se v posledních desetiletích dramaticky zvyšuje počet dětí s autismem i počet lidí s Alzheimerovou chorobou. Polovina mládeže v USA i Kanadě trpí zubní fluorozou. Fluoridy jsou ale na celém světě přidávány do nejrůznějších potravin, včetně dětské výživy.

Takže teď už víte, že vaše děti žádné fluoridové tablety nepotřebují. A vyhodíte pastu s fluorem. A koupíte si Aquarion kvůli zachycení fluoru ve vodě, ale i mnoha dalších škodlivin. A začnete doplňovat tělo minerály, aby se fluor, který se do vašeho těla dostává z jiných zdrojů, které nemůžete ovlivnit, navázal na ně.

Proč jsme si vybrali žít v takto chemickém a zaneřáděném světě?

Já mám pocit, že důvod je jasný…

Všem je nám jasné, že se celá společnost, tj. každý z nás, potřebujeme očistit, tělesně i duchovně.

Potřebujeme odhodit staré postoje, návyky, zlozvyky, hnusné vztahy, potřebujeme se duchovně posunout směrem k lásce. Očista ale nefunguje pouze na jedné úrovni, nejde se posouvat duchovně a jíst chemii. Proto jsme tlačeni k tomu, abychom očistili naši stravu, přestali jíst chemické odpornosti. Přece když to uděláme, nejen pomůžeme sobě v očistě a svém posunu, ale tyhle odpornosti se přestanou vyrábět, když nebude poptávka a tak pomůžeme celé společnosti, nám všem!

Kdopak ale to dělá skutečně reálně, toť otázka…
S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Žraločí chrupavka: Na regeneraci chrupavek
Žraločí chrupavka: Na regeneraci chrupavek

Žraločí chrupavka je doplněk výživy, který účinně podporuje zdravou činnost kloubů. Žraločí chrupavka je bohatá na sloučeniny, které patří mezi ty, které obsahuje i lidská chrupavka, jako je chondroitin sulfát, který je mimo jiné známý i díky svým protizánětlivým účinkům.

Detail produktu

Komentáře